Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110020100HEMŞİRELİK ESASLARI - IIZorunlu1210
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin sağlıklı/hasta bireyin bakımı ile ilgili temel kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi ve beceri kazanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Hemşirelik uygulamalarında asepsi yöntemlerini uygular.
2Yaşam bulgularını ölçer. Sıvı-elektrolit dengesini açıklar.
3Ağrılı hasta bireyin bakımını açıklar. Sıcak-soğuk uygulamaları açıklar.
4Bireyin hijyen gereksinimlerini açıklar. Bireyin hijyen gereksinimlerini uygular.
5Sistemlere ilişkin temel hemşirelik becerilerini açıklar ve uygular.
6Uykuda dikkat edilecek noktaları açıklar.
7Kan transfüzyonunu uygulama ilkelerini açıklar. Oral, parenteral ve lokal ilaçlar uygulamalarında dikkat edilecek noktaları açıklar.
8Sağlıklı/hasta bireyin fizik muayenesinin nasıl yapılacağını açıklar ve yapar.
9Sağlıklı/hasta bireyin bakımı ile hemşirelik sürecini ilişkilendirir. Ölümü yaklaşan bireyin bakımını açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Hemşirelik Esasları II dersini alabilme ön koşulu, Hemşirelik Esasları I dersinden başarılı olmak ya da devamsız olarak başarısız olmamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Bu ders; sıvı-elektrolit dengesinin sürdürülmesi, asepsi-enfeksiyon kontrolü, hareket gereksinimi, hasta kabulü ve taburculuk, solunum gereksinimi, ağrı, yaşam bulguları, bireysel hijyen gereksinimi, uyku ve dinlenme, sıcak ve soğuk uygulamalar, ilaç uygulamaları (genel bilgi, SC, ID, IM, kan alma, IV katater uygulama, oral, lokal ilaç), kan transfüzyonu, fizik muayene, üriner sistem, sindirim sistemi, hemşirelik süreci, kayıp ve ölüm konularını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hasta kabulü ve taburculuk
2Hareket gereksinimi
3Yaşam bulguları (Nabız, Ateş, Solunum, Kan Basıncı)
4Sıvı-elektrolit dengesi
5Ağrı, sıcak ve soğuk uygulamalar
6Solunum gereksinimi
7Bireysel hijyen gereksinimi
8Uyku ve dinlenme,
9kan transfüzyonu,
10kayıp ve ölüm
11İlaç uygulamaları I (İlaç uygulamalarına giriş, oral, lokal)-İlaç uygulamaları II (ID, SC, IM, IV)
12Üriner sistem Sindirim sistemi
13Fizik muayene
14Hemşirelik süreci
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Atabek Aştİ T, Karadağ A.(2018).Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilimi ve Sanatı.Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
dönem içi staj uygulaması
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Quiz11010
Derse Katılım12020
Uygulama/Pratik15050
Laboratuvar13030
Tartışma12020
Takım/Grup Çalışması13030
Bireysel Çalışma12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Performans13030
Sözlü Sınav12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)293
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1555555555555555
ÖÇ2555555555555555
ÖÇ3555555555555555
ÖÇ4555555555555555
ÖÇ5555555455555555
ÖÇ6555555555555555
ÖÇ7555555555555555
ÖÇ8555555555555555
ÖÇ9555555555555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr