Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110010103PSİKOLOJİ Zorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci psikolojiye ilişkin temel kavramları, bilimin tarihçesini, alt alanlarını ve bu alanlara ilişkin temel bilgileri, psikoloji araştırmalarında hangi tür yöntemlerin kullanıldığını açıklayabilecek ve tartışabilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ercan ARAS
Öğrenme Çıktıları
1Psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerini kullanır
2Psikoloji biliminin önemini ve psikoloji bilimi ile diğer bilimler arasındaki ilişkiyi kavrar.
3Öğrenme, algılama ve güdülenmeyi kavrar
4Davranış bozukluklarını tanımlar ve savunma mekanizmalarını kavrar
5Gelişim dönemlerine özgü bilgiyi kullanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
1. Psikolojinin Tanımı, Konusu, Anlamı ve Amacı 2. Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri 3. Psikolojide Değişik Yaklaşım Türleri 4. Öğrenme 5. Algılama 6. Güdülenme 7.Bellek 8.Hatırlama ve Unutma 9.Gelişim 10. Kişilik 11.Kalıtım ve çevre 12. Savunma Mekanizmaları 13. Uyum ve Çatışma 14. Davranış Bozuklukları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Psikolojinin Tanımı, Konusu, Anlamı ve Amacı
2Psikolojide kullanılan araştırma yöntemleri
3Psikolojide Değişik Yaklaşım Türleri
4Öğrenme
5Algılama
6Güdülenme
7Bellek
8Hatırlama ve Unutma
9Gelişim
10Kişilik
11Kalıtım ve çevre
12Savunma Mekanizmaları
13Uyum ve Çatışma
14Davranış Bozuklukları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
(1) Smith EE, Nolen-Hoeksema S, Fredrickson B, Loftus G R, Psikolojiye Giriş, Atkinson&Hilgard (Arkadaş Yayınevi), Ankara-2012. (2)Yavuzer, H. Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi-2010. (3)Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı-Psikolojinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi-2008 (4)Okyayuz, Ü.H, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara-1999 (5)Ziyalar, A. Sosyal Psikiyatri, 1999 (6)Barlı, Ö. Davranış Bilimleri, Ankara-2007 (7)Baymur F Genel Psikoloji, Ankara basım 1994 (8) Öz F.(2004) Sağlık Alanında Temel Kavramlar, İmaj İç ve Dış Tic. Aş. Ankara (9) Cüceloğlu D,İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi,14. Basım, İstanbul-2005
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım10220
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)62
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1454543434554453
ÖÇ2334344444343444
ÖÇ3434454343334345
ÖÇ4434433543434345
ÖÇ5434345343334445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr