Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
20110010102FİZYOLOJİ -IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencinin insan beyni ve vücut sistemlerinin temel çalışma prensiplerini hücre, doku ve organ düzeyinde öğrenmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ayşegül Yurt
Öğrenme Çıktıları
1Fizyolojinin tanımı ve insan yaşamında fizyolojinin önemini açıklar.
2İnsan organizmasının işleyişini ve sistemlerin fonksiyonlarını ifade eder.
3Bireyin bütüncül ve hümanist yaklaşımla bakım gereksinimlerini saptayabilmek için insan organ ve sistemlerinin fonksiyonlarını sisteme özgü analiz eder.
4İnsan organizmasını oluşturan sistemlerin birbirleriyle etkileşimini kurar.
5Normal sistem fonksiyonlarının sürdürülmesinin homeostatik denge için öneminin farkına varır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Fizyololoji`nin tanımı ve hücre fizyolojisi; Kas,Kan,Dolaşım,Solunum,Sindirim, Endokrin, Üriner Sistem, Sıvı-Elektrolit Dengesi , Sinir Fizyolojisine Giriş, Somatik ve Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organları Fizyolojisi, Ürogenital Sistem Fizyolojisi ve Gelişme Fizyolojisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hücre ve Genel Fizyoloji (Hücre, Hücre Zarından Geçiş ve Taşınma Mekanizmaları, Homeostaz)yokyok
2Membran Potansiyelleri ve Aksiyon Potansiyelleri (Uyarılabilen Dokular, Aksiyon Potansiyeli)YOKYOK
3Sinir Sistemi-I (Nöron, Sinaps, Merkezi Sinir Sisteminin Yapısı ve Fonksiyonları)YOKYOK
4Sinir Sistemi-II (Periferik Sinir Sistemi, Refleks, Ağrı, Uyku-Uyanıklık, Otonom Sinir Sistemi)YOKYOK
5Duyu Fizyolojisi (Deri, Görme, İşitme, Kimyasal Duyular (Tat ve Koku)YOKYOK
6Hareket Sistemi (İskelet Kası Kasılma Mekanizması, Diğer kaslar (Kalp ve Düz Kaslar)YOKYOK
7ARA SINAVYOKYOK
8Kan Fizyolojisi (Kan Hücreleri, Bağışıklık, Kan Grupları, Hemostaz ve Kan Pıhtılaşması)YOKYOK
9Dolaşım Sistemi (Kalp Döngüsü ve çalışmasının düzenlenmesi, Arteryel Kan Basıncı,Kalp Sesleri)YOKYOK
10Solunum Sistemi (Solunum, Oksijen ve Karbondioksit Difüzyonu, Taşınması, Solunumun Kontrolü)YOKYOK
11Sindirim Sistemi (Sindirim kanalında Sindirim/Emilim, Karbonhidrat, Yağ, Protein Metabolizmaları)
12Böbreğin görevleri, Fizyolojik anatomisi, Nefron yapısı, süzme, geri emilim ve salgılama olayları, glomerüler filtrasyon hızını etkileyen faktörler ve otoregülasyon Klirens, idrarın dilüe veya konsantre edilmesi, Asit-baz dengesi
13SINAVA HAZIRLIK
14FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
K1-Köylü, H.(2018).Klinik Anlatımlı Tıbbi Fizyoloji. İstanbul: Tıp Kitabevleri K2-Guyton And Hall,Tıbbi Fizyoloji (çeviri editörü: Prof. Dr. Berrak Ç,)Güneş Tıp Kitabevi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Quiz313
Derse Katılım515
Tartışma133
Takım/Grup Çalışması236
Beyin Fırtınası414
Proje Hazırlama212
Makale Kritik Etme111
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma212
Sözlü Sınav414
Ev Ödevi236
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)61
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1344543344552452
ÖÇ2554441245452443
ÖÇ3544552345452433
ÖÇ4534552445552443
ÖÇ5545552455443443
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr