Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500207101KAMU KURUMLARINDA HALKLA İLİŞKİLERZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kamu kurumları ve özel şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerin iç ve dış hedef kitleye ve kamuya tanıtımını yapmak, kamuoyu nezdinde kurum ve markaya karşı sempati, ilgi oluşturmak ve bunu sürekli kılmak amacıyla oluşturulan Halkla İlişkiler departmanlarında istihdam edilecek ara elemanlara Halkla İlişkiler bilimsel temel bilgileri vermek, Halkla İlişkiler biliminin temellerini, doğuş nedenlerini, önemini ve ilkelerini kavratmak. Mesleğin icrasında gerekli hedef kitle analizi, etkinlik tasarım ve yönetimi, medya ilişkileri hakkında donanımlı hale getirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Sinan AKSEKİ
Öğrenme Çıktıları
1Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek .
2Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli Halkla İlişkiler bilimiyle ilgili temel teorik bilgilere sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek .
3Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek.
4Halkla İlişkiler biliminin ve sanatının temeli olan davranış bilimleri, örgütsel davranış gibi temel bilimlerin yanı sıra kişilerarası iletişim, örgütsel iletişim ve kitle iletişimi konularında teorik bilgiye sahip olmak ve bunları iş yaşamında uygulayabilmek.
5Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ‘nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek.
6Temsil ettiği kurumun iç ve dış hedef kitlesine hitaben kullanılan yazılı ve sözlü iletişim araçlarında Türkçe ‘nin saygınlığını korumak ilkesinden hareketle Türkçe dilbilgisi kurallarına sadık meslek elemanı olarak , temsil ettiği kurumu geniş kitlelere yazılı ve sözlü olarak tanıtabilme cesaret ve başarısını göstermek.
7Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek.
8Devlet protokolü ve sosyal protokol kurallarına hakim olmak ve temsil ettiği kurumun ve yöneticinin protokol görevlerini eksiksiz ve hatasız yerine getirmek.
9Halkla İlişkiler Evrensel Etik Yasalarına inanmış ve sadık , mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları olarak temsil ettiği kurum yöneticilerini de sosyal sorumluluk anlayışına yöneltebilmek bu anlayışı destekleyen kampanyalara imza atabilmek , sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilmek.
10Halkla İlişkiler Evrensel Etik Yasalarına inanmış ve sadık , mesleki etik değerlerin bilincinde meslek elemanları olarak temsil ettiği kurum yöneticilerini de sosyal sorumluluk anlayışına yöneltebilmek bu anlayışı destekleyen kampanyalara imza atabilmek , sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışabilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Temel ve orta düzey iletişim ve halkla ilişkiler derslerini almış ve tamamlamış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Örnek uygulamalar üzerinden dersin işlenişi ve gösterimi.
Dersin İçeriği
Derste Halkla İlişkiler mesleğinin tanımı , doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer kavramlar incelenecek ,farklar ortaya konulacak ve Halkla İlişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir. Halkla İlişkiler biliminin temeli , doğuşu ve tarihsel gelişimi Halkla ilişkiler departmanlarının yapılanması , meslek elemanlarında bulunması gereken özellikler, halkla ilişkilerde kullanılan basılı ve görsel araçlar bu dersin konusudur.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yönetim nedir? Yönetim çalışması
2Yönetim biliminin konusu ve kapsamı nedir?
3Yönetim biliminin konusu ve kapsamı.
4Yönetimin öğeleri
5Yönetimin öğeleri
6Yönetim kuramları
7VİZE SINAVI
8Yönetim kuramları
9Ülkemizde Halkla ilişkilerin tarihi ve gelişmesi
10Halkla İlişkiler ve İletişim
11Halkla İlişkiler departmanları
12Halkla ilişkiler organizasyonu
13Halkla ilişkiler organizasyonu
14FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLGİLİ ALAN DERS KİTABI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLGİLİ ALAN DERS KİTABI
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
BULUNMAMAKTA
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav33090
Final Sınavı22040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ14444455444454554455545454
ÖÇ24444444544455454454444544
ÖÇ34444444545435554555545444
ÖÇ44444444445444455555444444
ÖÇ54455454445545354455544445
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
ÖÇ8                         
ÖÇ9                         
ÖÇ10                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr