Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500206105MEDYA PLANLAMAZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, pazarlama ve reklamcılık kararları bağlamında medya planlamanın rolünün anlaşılmasını sağlamak ve medya planlama becerisi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğretim Üyesi Sinan AKSEKİ
Öğrenme Çıktıları
1Medya planlamasını tanımlar.
2Müşteriler ve potansiyel müşterilere mesajların iletilmesinde medyanın rolünü açıklar.
3İletişim planının bileşenlerini açıklar.
4Hedef kitleyi tanımlar.
5Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, medya planını değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
1. ve 2. sınıf temel ve orta düzey iletişim, reklamcılık ve halkla ilişkiler derslerini almış ve tamamlamış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Uygulamaya yönelik ders işleyiş ortamının sağlanması ve uygulanması
Dersin İçeriği
Stratejik medya planlamaya giriş; medya planlama süreci ve medya planlarının değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Medya planlamaya giriş
2Türkiye'de medya ortamı.
3Medya terimleri ve hesaplama yöntemleri
4Farklı mecraların özellikleri ve yeni trendler.
5Medya planlama sürecinin adımları: Brieften değerlendirmeye.
6Medyada ölçümleme, araştırma, tüketici, sektör ve rekabet analizleri.
7ARA SINAV
8Stratejik planlama: Medyanın marka iletişimindeki rolünün belirlenmesi.
9Stratejik planlama: Hedef kitleyi tanımlamak
10Stratejik planlama: Mecra karmasının belirlenmesi ve uygulama fikirlerinin geliştirilmesi.
11Mecra bazında planlama ve satın alma: Televizyon.
12Mecra bazında planlama ve satın alma: Gazete, dergi, sinema, açıkhava, radyo.
13Mecra bazında planlama ve satın alma: Dijital
14Mecra bazında planlama ve satın alma: Dijital FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEDYA PLANLAMA DERS KİTABI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEDYA PLANLAMA DERS KİTABI
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
BULUNMUYOR
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı33090
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ14444444444444444444344434
ÖÇ24455555555555554445444444
ÖÇ34445445545544445555555545
ÖÇ44444544545444444545555545
ÖÇ55444544544445555555555544
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr