Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYear of StudyYarıyılAKTS
190500206105MEDYA PLANLAMAZorunlu363
Level of Course Unit
First Cycle
Objectives of the Course
Bu dersin amacı, pazarlama ve reklamcılık kararları bağlamında medya planlamanın rolünün anlaşılmasını sağlamak ve medya planlama becerisi kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğretim Üyesi Sinan AKSEKİ
Learning Outcomes
1Medya planlamasını tanımlar.
2Medya planlamasını tanımlar.
3Müşteriler ve potansiyel müşterilere mesajların iletilmesinde medyanın rolünü açıklar.
4Müşteriler ve potansiyel müşterilere mesajların iletilmesinde medyanın rolünü açıklar.
5İletişim planının bileşenlerini açıklar.
6İletişim planının bileşenlerini açıklar.
7Hedef kitleyi tanımlar.
8Hedef kitleyi tanımlar.
9Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, medya planını değerlendirir.
10Yaratıcı ve eleştirel yaklaşımla, medya planını değerlendirir.
Mode of Delivery
Birinci Öğretim
Prerequisites and co-requisities
1. ve 2. sınıf temel ve orta düzey iletişim, reklamcılık ve halkla ilişkiler derslerini almış ve tamamlamış olmak.
Recommended Optional Programme Components
Uygulamaya yönelik ders işleyiş ortamının sağlanması ve uygulanması
Course Contents
Stratejik medya planlamaya giriş; medya planlama süreci ve medya planlarının değerlendirilmesi.
Weekly Detailed Course Contents
WeekTheoreticalPracticeLaboratory
1Medya planlamaya giriş
2Türkiye'de medya ortamı.
3Medya terimleri ve hesaplama yöntemleri
4Farklı mecraların özellikleri ve yeni trendler.
5Medya planlama sürecinin adımları: Brieften değerlendirmeye.
6Medyada ölçümleme, araştırma, tüketici, sektör ve rekabet analizleri.
7ARA SINAV
8Stratejik planlama: Medyanın marka iletişimindeki rolünün belirlenmesi.
9Stratejik planlama: Hedef kitleyi tanımlamak
10Stratejik planlama: Mecra karmasının belirlenmesi ve uygulama fikirlerinin geliştirilmesi.
11Mecra bazında planlama ve satın alma: Televizyon.
12Mecra bazında planlama ve satın alma: Gazete, dergi, sinema, açıkhava, radyo.
13Mecra bazında planlama ve satın alma: Dijital
14Mecra bazında planlama ve satın alma: Dijital FİNAL SINAVI
Recommended or Required Reading
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MEDYA PLANLAMA DERS KİTABI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEDYA PLANLAMA DERS KİTABI
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Assessment Methods and Criteria
Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Ara Sınav1100
SUM100
End Of Term (or Year) Learning ActivitiesQuantityWeight
Final Sınavı1100
SUM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
SUM100
Language of Instruction
Türkçe
Work Placement(s)
BULUNMUYOR
Workload Calculation
ActivitiesNumberTime (hours)Total Work Load (hours)
Ara Sınav11010
Final Sınavı33090
TOTAL WORKLOAD (hours)100
Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
PO
1
PO
2
PO
3
PO
4
PO
5
PO
6
PO
7
PO
8
PO
9
PO
10
PO
11
PO
12
PO
13
PO
14
PO
15
PO
16
PO
17
PO
18
PO
19
PO
20
PO
21
PO
22
PO
23
PO
24
PO
25
LO14444444444444444444344434
LO24455555555555554445444444
LO34445445545544445555555545
LO44444544545444444545555545
LO55444544544445555555555544
LO6                         
LO7                         
LO8                         
LO9                         
LO10                         
* Contribution Level : 1 Very low 2 Low 3 Medium 4 High 5 Very High
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr