Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500206103TÜKETİCİ DAVRANIŞLARIZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tüketici davranışına ilişkin temel kavram ve modelleri açıklamak ve tüketici karar sürecini açıklayarak, bu sürecin farklı aşamalarında etkili olabilecek psikolojik, sosyo-kültürel ve demografik faktörleri gerekçeleriyle birlikte sorgulamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör Elif TANER KARAGÖZLÜ
Öğrenme Çıktıları
1Tüketici davranışına ilişkin temel kavram ve modelleri açıklayabilecektir. Tüketici davranışı kavramını açıklar. Tüketici davranışı modellerini tanır. Tüketici davranışı üzerinde etkili olan psikolojik, sosyo-kültürel ve demografik faktörleri betimler.
2Tüketici davranışına ilişkin temel kavram ve modelleri açıklayabilecektir. Tüketici davranışı kavramını açıklar. Tüketici davranışı modellerini tanır. Tüketici davranışı üzerinde etkili olan psikolojik, sosyo-kültürel ve demografik faktörleri betimler.
3Tüketiciye dair psikolojik, sosyo-kültürel ve demografik faktörlerin tüketici karar sürecine etkilerini, sonuçlarıyla analiz edebilecektir.
4Tüketiciye dair psikolojik, sosyo-kültürel ve demografik faktörlerin tüketici karar sürecine etkilerini, sonuçlarıyla analiz edebilecektir.
5Tüketicilerin davranışları ile pazarlama uygulamaları arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir.
6Tüketicilerin davranışları ile pazarlama uygulamaları arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Pazarlama Stratejisi ve Pazar Bölümleme, Öğrenme ve Bellek, Tutum ve Tutum Değişmeleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Pazarlama Stratejisi ve Pazar Bölümleme
3Öğrenme ve Bellek
4Güdüleme ve İlgilenim
5Algı
6Tutum ve Tutum Değişmeleri
7Kişilik ve Benlik
8Ara Sınav
9Sosyal Sınıf ve Tüketim
10Danışma Grupları
11Kültür ve Tüketim
12Satın Alma Süreci
13Tüketici ve Karar Verme
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğretim elamanı ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav185
Quiz110
Derse Katılım15
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı190
Quiz110
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı15050
Quiz11010
Derse Katılım11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15221311211512122123111111
ÖÇ25211311212512122112112233
ÖÇ35211311212513122123112233
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr