Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500205102İLETİŞİM KURAMLARI -IZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, kitle iletişimini ve kitle iletişim teorilerinin tarihsel değişimini, bu değişimin ekonomik, politik, sosyal, siyasal, kültürel ve teknolojik değişkenlerle ilişkisini açıklar. Farklı teorik yönelimleri düşünsel temelleriyle inceleyen ders, çeşitli araştırma kesitleriyle teorik gövdeleri somutlar. Farklı teorilerin birbirleriyle karşılaştırılmasıyla, kitle iletişimi ve toplum arasındaki ilişki çok katmanlı olarak açıklanmaya çalışılır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Hakan Irak
Öğrenme Çıktıları
1Kitle iletişim teorilerinin tarihsel gelişimini ve teorilerin farklı değişkenlerle olan ilişkisini anlamak.
2Kitle iletişim teorilerinin yapısını kavrayarak, bu teorileri araştırmada kullanmak.
3Kitle iletişim teori ve araştırmalarının ortaya koyduğu bulgulara, uygulama alanında başvurmak.
4Kitle iletişim araçlarının toplumsal yaşamdaki işlevini ayırt etmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Modern toplumla birlikte ortaya çıkan iletişim araçlarını ve işlevlerini tanımlar. Bu doğrultuda geliştirilen kuramlar ve yaklaşımlar, siyasal-tarihsel-ekonomik-toplumsal bir arkaplana yaslanarak, ana akım ve eleştirel yönelimlerin karşılaştırılmasıyla ele alınır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse Giriş: Dersin işleyişinin, temel kavramların ve konuların aktarımı.
2Sosyal Bilim, İletişim Bilimleri ve Araştırma
3Kitle İletişimi ve Modern Toplum: Kitlelerin Ortaya Çıkışı, Kitle Toplumu ve Kitlelerden Korku
4Güçlü Etkiler Varsayımı
5Kitle İletişimi ve Propaganda
6Normatif İletişim Kuramları
7Sınırlı Etkiler Paradigması
8Ara Sınav
9Orta Menzil Kuramlar ve Fonksiyonalizm
10(Aktif) İzleyici Araştırmaları 1
11Eleştirel Kuramlar 1: Kültür Temelli Kuramlar
12Eleştirel Kuramlar 2: Medyanın Ekonomi Politiği
13Genel Değerlendirme
14FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Baran, S. Davis, D. K. (2011). Mass Communication Theory: Foundations, Ferment, and Future, Boston: Wadsworth.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav190
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı180
Proje Sunma120
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı15050
Proje Sunma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)110
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ14444444544444445545444443
ÖÇ24544444454545544434544455
ÖÇ34544545444544444444544544
ÖÇ44344444444444444444444445
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr