Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500204101KURUMSAL İLETİŞİMZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kurumsal iletişim, kurumun çalışanlar, müşteriler, hissedarlar, medya gibi paydaşları ile ilişkilerini içermektedir. Öğrencilere kurumların farklı amaçlarla ve farklı paydaşlara yönelik gerçekleştirdikleri iletişim çalışmalarını nasıl yöneteceği öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Sinan AKSEKİ
Öğrenme Çıktıları
1Kurumu ve kuruluşları, kurumsal iletişim açısından değerlendirir
2Kurumu ve kuruluşları, kurumsal iletişim açısından değerlendirir
3Kurum ve kuruluş için kurumsal iletişim planı tasarlar, uygular,
4Kurum ve kuruluş için kurumsal iletişim planı tasarlar, uygular,
5Kurumsal iletişim çalışmalarını yürütür
6Kurumsal iletişim çalışmalarını yürütür
7Kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim çalışmalarını analiz eder.
8Kurum ve kuruluşların kurumsal iletişim çalışmalarını analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Temel iletişim derslerini almış ve tamamlamış olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Görsel ve işitsel örnek uygulamalarla desteklenerek işlenmesi daha yararlı ve tamamlayıcı olabilir.
Dersin İçeriği
Kurumsal iletişim kavramlarının tanınması, kurumsal iletişim kanallarının incelenmesi, kurumsal iletişimin önündeki engellerin kaldırılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kurumsal İletişim Kavramı ve Kurumların İletişime Yaklaşımı
2Kurumsal İletişimin Sınıflandırılması – İşlevi, Öğeleri, Hedefler
3Kurumsal İletişim Kanalları ve İletişim Ağları
4Kurumsal İletişimi Engelleyen Faktörler
5Kurumsal İletişimde Stratejik Yönetim ve Planlama
6Kurumsal İletişimde Stratejik Yönetim ve Planlama II
7Ara Sınav
8Kurumsal İletişimde Medya İlişkileri
9Bilgi İletişim Teknolojileri ve Kurumsal İletişim
10Kurumsal İletişimde Online Krizler
11Online Krizlerin Yönetilmesi
12Kurumlarda İç İletişim Kavramı ve Yazılı İletişim
13Kurumsal İletişim ve Etik
14Genel Değerlendirme - Final Öncesi Tekrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL İLETİŞİM DERS KİTABI kıncı, B., Bat, M. (2013). Teoriden Pratiğe Kurumsal İletişim, İstanbul: İletişim Yayınları. Akyürek, R. (2005). Kurumsal İletişim Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını. Uzunoğlu, E. vd, (2009). İnternet Çağında Kurumsal İletişim, Ankara: Say Yayınları. Sabuncuoğlu, Z., Gümüş, M. (2012). Örgütlerde İletişim, Ankara: Arıkan Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
HAYIR
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma10770
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ14444545454445444444444545
ÖÇ24433445444444444454444445
ÖÇ33434445454455454445544455
ÖÇ45544454445445454444545445
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
ÖÇ8                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr