Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500204100HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİZorunlu245
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste temel amaç, örnek olay çalışmaları üzerinde durarak Türkiye'deki halkla ilişkiler uygulamalarının ne şekilde hayata geçtiğine ilişkin bir çerçeve oluşturmaktır. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının, halkla ilişkiler uygulamalarına ilişkin oluşturulan genel perspektif çerçevesinde sunulacak örnek olaylar ışığında Türkiye'deki halkla ilişkiler uygulamalarının tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Suzan MOÇ
Öğrenme Çıktıları
1Halkla ilişkiler alanında teorik ve teknik bilgiye sahip olma.
2Halkla ilişkiler alanında teorik ve teknik bilgiye sahip olma.
3Tanıtım ve medya alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olma.
4Tanıtım ve medya alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olma.
5Stratejik iletişim çabalarının işleyişini ve görevlerini iş yaşamında kullanır. Kitle psikolojisi açısından medya algısını analiz ederek iş yaşamına yansıtır
6Stratejik iletişim çabalarının işleyişini ve görevlerini iş yaşamında kullanır. Kitle psikolojisi açısından medya algısını analiz ederek iş yaşamına yansıtır
7Sunum tekniklerini kullanarak etkili sunum yapabilme becerisi kazanma.
8Sunum tekniklerini kullanarak etkili sunum yapabilme becerisi kazanma.
9Kendini doğru ifade etmek ve hedef kitleye ulaşabilmek için sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanma.
10Kendini doğru ifade etmek ve hedef kitleye ulaşabilmek için sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanma.
11Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, bilgi paylaşabilme, yardımda bulunabilme bilincine sahip olma.
12Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, bilgi paylaşabilme, yardımda bulunabilme bilincine sahip olma.
13Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
14Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
15Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
16Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
17Araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak etkili rapor hazırlayabilme becerisini kazanma.
18Araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak etkili rapor hazırlayabilme becerisini kazanma.
19Halkla ilişkiler ve tanıtımın gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları, karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olma.
20Halkla ilişkiler ve tanıtımın gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları, karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olma.
21Edindiği teorik ve pratik bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurup, sorun çözmede kullanma.
22Edindiği teorik ve pratik bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurup, sorun çözmede kullanma.
23Halkla ilişkiler mesleğinin gerekliliklerini bilerek becerilerini kullanabilme.
24Halkla ilişkiler mesleğinin gerekliliklerini bilerek becerilerini kullanabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu olan ders bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
1- Halkla ilişkiler tanımı ve uygulama alanları 2-İletişimdeki diğer kavramlarla benzerlik ve farklılıkları 3-Halkla ilişkilerin gelişmesi, tarihsel süreç 4-Halkla ilişkiler modelleri 5-Halkla ilişkiler modelleri 6-Pazarlama Yönlü Halkla ilişkiler, Halkla ilişkilerin Faaliyet Alanları 7-vize 8-Halkla ilişkiler teknikleri 9-Basın bülteni yazma 10-Halkla ilişkilerin Temel İlkeleri Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve Yöntemler 11-Basılı Araçlar, Sözlü araçlar, Görsel ve işitsel araçlar 12-Sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar 13-Halkla ilişkiler Uzmanında olması gereken özellikler 14-Hedef Kitle ,kHedef Kitlenin Tanımı ve uÖzellikleri 15- Yıl sonu sınavı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halkla ilişkiler tanımı ve uygulama alanlarıTeorik Anlatım
2İletişimdeki diğer kavramlarla benzerlik ve farklılıklarıTeori
3Halkla ilişkilerin gelişmesi, tarihsel süreçTeorik
4Halkla ilişkiler modelleriTeorik
5Halkla ilişkiler modelleriTeorik
6Pazarlama Yönlü Halkla ilişkiler, Halkla ilişkilerin Faaliyet AlanlarıTeorik
7Vize sınavıTeorik
8Halkla ilişkiler teknikleriTeorik
9Basın bülteni yazmaTeorik
10Halkla ilişkilerin Temel İlkeleri Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve YöntemlerTeorik
11Basic Principles of Public Relations Tools and Methods Used in Public RelationsTeorik
12Sosyal sorumluluk ve kurumsal itibarTeorik
13Halkla ilişkiler Uzmanında olması gereken özelliklerTeorik
14Hedef Kitle ,kHedef Kitlenin Tanımı ve ÖzellikleriTeorik
15Final sınavıTeorik
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kazancı, M. (2005). Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler. Turhan Yayınevi: Ankara. Acar, M. (1994). Türk Kamu Yönetiminde Halka İlişkiler Araştırması. DPT Yayını: Ankara. Schiller, H. (1993). Zihin Yönlendirenler. Pınar Yayınları: İstanbul. Ertekin, Y. (1995). Halkla İlişkiler. TODAİE: Ankara Uysal, B. (1998). Siyaset, Yönetim, Halkla İlişkiler. TODAİE: Ankara. Gürgen, Haluk. (2000) Halkla ilişkiler Ortam ve Araçları / yazar Haluk Gürgen ; editör Kazım Sezgin. - Eskişehir : T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Traverse-Healy, Tim.(1998) Halkla ilişkiler ve Propaganda : karşılaştırmalı değerler / Tim Traverse-Healy ; çeviren Nur Nirven, Ahmet Ünver, İstanbul : Rota Yayınları. Kadıbeşegil, Salim. (2001) Halkla ilişkilere nereden başlamalı? / Salim Kadıbeşegil, 4. Baskı - Ankara : MediaCat Kitapları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İsteğe bağlı staj
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15444455555544444444444444
ÖÇ24445445544444454445444444
ÖÇ34445555444444444444444444
ÖÇ45555555555555554444444444
ÖÇ54444445555554444444444444
ÖÇ65555453333444444333333333
ÖÇ74444444444555555444444444
ÖÇ84444444555555555555544444
ÖÇ94444444444444444444444444
ÖÇ104444455555554444444445555
ÖÇ115555554444444444444444444
ÖÇ124444433333333334444444444
ÖÇ13                         
ÖÇ14                         
ÖÇ15                         
ÖÇ16                         
ÖÇ17                         
ÖÇ18                         
ÖÇ19                         
ÖÇ20                         
ÖÇ21                         
ÖÇ22                         
ÖÇ23                         
ÖÇ24                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr