Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500203105BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı pazarlama işlevinin kapsamını ve rolünü a) Pazarlama karması elemanlarının entegrasyonu : ürün , fiyat, dağıtım kanalları ve tutundurma; b) Tutundurma karması araçlarının entegrasyonu : Halkla ilişkiler, reklamcılık, kişisel satış, satış tutundurma, doğrudan satış ‘a vurgu yaparak incelemektir. Amaç, pazarlama iletişiminin müşterilere nasıl ulaştığını ve onlara hizmet ettiğini ve tüketici davranışlarını şekillendirmeye nasıl yardımcı olduğunu anlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr Üyesi Turgay OYMAN
Öğrenme Çıktıları
1Pazarlama iletişimini tanır.
2Pazarlama iletişimini tanır.
3Ürün, fiyat, dağıtım kanalı ve pazarlama iletişimi yönetiminde kullanılan stratejileri öğrenir.
4Ürün, fiyat, dağıtım kanalı ve pazarlama iletişimi yönetiminde kullanılan stratejileri öğrenir.
5Öğrendiği stratejilerin bütünleştirilmesinin zorunluluğunu ve yöntemlerini anlar.
6Öğrendiği stratejilerin bütünleştirilmesinin zorunluluğunu ve yöntemlerini anlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Ders, öğrencilere pazarlama iletişimi stratejisi alanında yer alan bileşenler ve düşünceler hakkında bilgi vermek üzere tasarlanmıştır. Bütünleşik Pazarlama İletişimi teorileri, kavramları ve uygulamalarına odaklanan ders, reklam, satış promosyonu, halkla ilişkiler, tanıtım, kişisel satış, doğrudan pazarlama ve interaktif pazarlama unsurlarını kapsar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş-Bütünleşik Pazarlama İletişimi Tanımı
2Pazarlama Sürecinde Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Rolü/Modern Pazarlama Yaklaşımları
3İletişim Sürecinin İncelenmesi
4İletişim Sürecinin İncelenmesi
5Yaratıcı Strateji: Planlama ve Geliştirme
6Yaratıcı Strateji: Planlama ve Geliştirme
7Doğrudan Pazarlama Stratejileri
8Ara Sınav
9İnternet ve İnteraktif Medya
10Satış Tutundurma Stratejileri
11Halkla İlişkiler ,Tanıtım ve Kurumsal Reklam Stratejileri
12Kişisel Satış Stratejileri
13Tutundur Etkinliğinin Ölçülmesi. Uluslararası Reklam ve Tutundurma
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi Yazar: Metehan Tolon , Asude Yasemin Zengin Yayınevi: Detay Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav185
Derse Katılım15
Bireysel Çalışma15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı195
Final Sınavı için Bireysel Çalışma15
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı11414
Derse Katılım31442
Bireysel Çalışma31442
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma31442
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)149
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15411231121444111145111111
ÖÇ25311231121111122245111111
ÖÇ35311231121111222145111111
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr