Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500203104MARKA VE YÖNETİMİZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencileri, marka, markanın unsurları ve bağıntılı kavramlar hakkında bilgilendirmek, marka yönetimi ve pazarlama iletişimi açısından teori ve uygulama konularını anlama, araştırma ve özümsemeye teşvik etmek dersin amaçlarını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet POLAT
Öğrenme Çıktıları
1Marka ve markanın unsurlarını kavrama
2Marka ve markanın unsurlarını kavrama
3Marka yönetimi sürecini anlama
4Marka yönetimi sürecini anlama
5Marka stratejilerini bilme
6Marka stratejilerini bilme
7
8
9
10
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Markanın kavramsal açılımı,markalamanın temelleri ve marka stratejilerini örneklerle açıklamak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Modern pazarlamanın gelişimi ve marka kavramına giriş
2İletişim teorileri kapsamında markaya bakış
3Markalamanın temelleri ve marka stratejileri
4Halkla ilişkiler ve reklam yönünden marka imajı ve kimliği
5Marka kişiliği ve bu alandaki örnekler
6Rakiplerin analizi ve marka konumlandırma
7Marka sadakati ve marka değerinin yaratılması
8Ara Sınav
9Marka yönetiminde sosyal sorumluluk kampanyalarından yararlanma
10Marka genişletme ve marka uzantıları
11Marka iletişiminde kriz yönetimi
12Yeni Medyanın marka yönetiminde kullanımı
13Marka değeri ve itibar yönetimi ilişkisi
14 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Marka Yönetimi: AÖF, Marka Yönetimi: Uğur BATI
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav185
Derse Katılım15
Bireysel Çalışma15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı195
Final Sınavı için Bireysel Çalışma15
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı11010
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14456
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma188
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma188
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)143
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15                        
ÖÇ25                        
ÖÇ35                        
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
ÖÇ8                         
ÖÇ9                         
ÖÇ10                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr