Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500203103STRATEJİK İLETİŞİMZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halkla ilişkiler, reklamcılık, marka iletişimi, pazarlama iletişimi, ikna edici iletişim, iletişim yönetimi, kurumsal iletişim alanların en yeni bilgilerini içeren ders malzemeleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı konularında alan yeterliliği sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör Elif TANER KARAGÖZLÜ
Öğrenme Çıktıları
1Stratejik iletişim biçim ve araçlarını ayırt edebilir.
2Stratejik iletişim biçim ve araçlarını ayırt edebilir.
3Stratejik iletişimde Liderlik olgusunu tartışabilir.
4Stratejik iletişimde Liderlik olgusunu tartışabilir.
5Dijital çağda stratejik iletişim tasarımını açıklayabilir
6Dijital çağda stratejik iletişim tasarımını açıklayabilir
7Kriz ve Risk İletişim Stratejilerini Sıralayabilir.
8Kriz ve Risk İletişim Stratejilerini Sıralayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Stratejik İletişim Kavramı, Biçimleri ve Araçlarına Genel Bir Bakış Stratejik İletişimde Liderlik Olgusu Stratejik İletişimde İçerik Planlama ve Oluşturmanın Rolü Stratejik İletişimde İçerik Planlama ve Oluşturmanın Rolü Dijital Çağda Stratejik İletişim Tasarımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Stratejik İletişim Kavramı, Biçimleri ve Araçlarına Genel Bir Bakış
2Stratejik İletişim Kavramı, Biçimleri ve Araçlarına Genel Bir Bakış
3Stratejik İletişimde Liderlik Olgusu
4Stratejik İletişimde Liderlik Olgusu
5Stratejik İletişimde İçerik Planlama ve Oluşturmanın Rolü
6Stratejik İletişimde İçerik Planlama ve Oluşturmanın Rolü
7Dijital Çağda Stratejik İletişim Tasarımı
8Ara Sınav
9Kriz ve Risk İletişimi Stratejileri
10Kriz ve Risk İletişimi Stratejileri
11Kurumsal Stratejik İletişim
12Yeni Çağın Bireyleriyle İletişim
13Değere Dayalı İletişim
14Değere Dayalı İletişim
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sever, N.S(Ed)., Stratejik İletişim, Anadolu Üniversitesi Basımevi, İkinci Baskı, 2016, Eskişehir
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav185
Quiz110
Derse Katılım15
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı190
Quiz110
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Bu ders için staj veya uygulama yoktur.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı16060
Quiz11010
Derse Katılım11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15541321111111111111411511
ÖÇ25441321111111111111411111
ÖÇ35541321111111111111311111
ÖÇ45241421111111111111311111
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
ÖÇ8                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr