Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500202104SOSYAL PSİKOLOJİZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sosyal psikolojiye ilişkin temel kavram ve kuramsal yaklaşımları, ilgili literatür temelinde öğrenciye aktarmak ve öğrencilerin günlük yaşamı ve kendilerini daha iyi anlamasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ümmü BULUT KESKİN
Öğrenme Çıktıları
1Sosyal psikolojinin anlamı, kapsamı, işlevini açıklar
2Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim unsurlarının ve sosyal davranışın sebeplerinin farkına varabilir.
3İkna olma davranışının sebeplerini, sosyal grupların işleyişini ve sosyal çevrenin fert, ferdin çevre üzerindeki etkisinin yönünü tayin edebilir
4Halkla ilişkiler, gazetecilik, radyo televizyon ve sinama bölümlerinde yer alan sosyal etkileşim kaynaklı derslerin temel içeriklerini karşılaştırarak, geliştirebilir ve bilgilerin temellerini sağlamlaştırır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Sosyal Psikolojinin tarihi gelişimi, konuları, yaklaşımı, yöntemleri, sosyal etki ve uyma davranışının incelenmesi, tutumlar, tutum değiştirme, önyargı, iletişim ve propagandanın uygulamalı çerçevesinde tutumlar, toplumsal roller, statü, otorite, gruplar arası iletişim , kültür vb konular ele alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyal Psikolojinin Tanımlanması
2Sosyal psikolojide temel kuramlar
3Sosyal psikolojide araştırma yöntemleri
4Sosyal Psikoloji Metot Ve Teknikleri
5Sosyal Algı
6Benlik: Kendimize ilişkin görüşlerimiz
7Çelişkiyi azaltmak
8Tutum ve Önyargı
9Tutum değişimine kuramsal yaklaşımlar
10İletişim, propaganda: Tutum değiştirme süreci
11İletişimin özellikleri, ortam ve kültürün özellikleri
12Sosyalleşme ve sosyal gelişim
13Toplum yanlısı davranışlar: Neden yardım ederiz?
14Grup Dinamiği
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Elliot Aronson, Timothy Wilson, Robin Akert (2018). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı18080
Derse Katılım11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15111131111131122111111224
ÖÇ25421121111153432111111224
ÖÇ35551142211153432111111224
ÖÇ45521525555535311115111252
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr