Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500202103ÖRGÜTSEL İLETİŞİMZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bireysel iletişim becerilerini geliştirmenin yanısıra iletişim türleri, kişilerarası iletişim kurma, iletişim sürecini etkileyen faktörler, örgütlerde iletişim ve etkin örgütsel iletişim gibi konuların sınıf tartışmaları ve vaka çalışmaları yardımıyla kavranması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Turgay KARATAŞ
Öğrenme Çıktıları
11- Bireyin kendi ile ve çevresi ile olan iletişim becerilerini geliştirmektedir.
22- Çalıştığı kurum içerisindeki iletişim sorunlarına anlayış ve çözüm geliştirmesi konusunda beceri kazandırır.
33- Etkin iletişim kurabilmesini sağlamaktadır.
44- Etkin dinlemenin öğrenilmesi konusunda beceri sağlamaktadır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bireyin kendi ile olan iletişiminden başlayarak, iletişim prensipleri, engelleri ve işletmelerde iletişim biçimleri, kanalları ve etkin iletişimin sağlanmasına ilişkin çeşitli konulara ve vaka analizlerine yer verilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İletişim Kavramı ve SüreciSlayt GösterimiYok
2İletişim Biçimleri, Fonksiyonları ve İletişim ModelleriSlayt GösterimiYok
3Örgütlerde İletişim ve Örgütsel İletişim BiçimleriSlayt Gösterimi, Öğrencilerle Konunun TartışılmasıYok
4Örgütsel İletişimde Engeller ve İletişimin GeliştirilmesiSlayt Gösterimi, Öğrencilerle Konunun TartışılmasıYok
5Yönetim Yaklaşımlarına Göre İşletmelerde İletişim BiçimleriSlayt Gösterimi, Öğrencilerle Konunun TartışılmasıYok
6Yazılı İletişimSlayt Gösterimi, Öğrencilerle Konunun TartışılmasıYok
7Genel TekrarSlayt Gösterimi, Soru-cevapYok
8Ara SınavSınavYok
9Sözsüz İletişim, Etkin Dinleme ve Profesyonel İmajSlayt GösterimiYok
10İletişimde Kültürel Farklılıkların RolüSlayt Gösterimi, Öğrencilerle Konunun TartışılmasıYok
11Etkin Sunuş TeknikleriSlayt GösterimiYok
12Küçük Gruplarda İletişimSlayt Gösterimi, Öğrencilerle Konunun TartışılmasıYok
13Etkin Toplantı YönetimiSlayt Gösterimi, Konunun Öğrencilerle TartışılmasıYok
14Mülakat SüreciSlayt GösterimiYok
15Final SınavıSınavYok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sınıf içi ders notları Hasan Tutar, Örgütsel İletişim, Seçkin Yayıncılık, 2003. Üstün Dökmen, İletişim Çatışmaları ve Empati, Remzi Kitabevi, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115
Ev Ödevi115
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı170
Makale Yazma120
Final Sınavı için Bireysel Çalışma110
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Makale Yazma13030
Bireysel Çalışma14228
Ev Ödevi13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ43322333323223344334312443
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr