Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500202101HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMA TEKNİKLERİZorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste temel amaç, örnek olay çalışmaları üzerinde durarak Türkiye'deki halkla ilişkiler uygulamalarının ne şekilde hayata geçtiğine ilişkin bir çerçeve oluşturmaktır. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının, halkla ilişkiler uygulamalarına ilişkin oluşturulan genel perspektif çerçevesinde sunulacak örnek olaylar ışığında Türkiye'deki halkla ilişkiler uygulamalarının tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Sinan AKSEKİ
Öğrenme Çıktıları
1Halkla ilişkiler alanında teorik ve teknik bilgiye sahip olma.
2Tanıtım ve medya alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip olma.
3Stratejik iletişim çabalarının işleyişini ve görevlerini iş yaşamında kullanır. Kitle psikolojisi açısından medya algısını analiz ederek iş yaşamına yansıtır
4Sunum tekniklerini kullanarak etkili sunum yapabilme becerisi kazanma.
5Kendini doğru ifade etmek ve hedef kitleye ulaşabilmek için sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerilerini kullanma.
6Bağımsız çalışmada karar verebilme, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme, bilgi paylaşabilme, yardımda bulunabilme bilincine sahip olma.
7Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
9Araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak etkili rapor hazırlayabilme becerisini kazanma.
10Halkla ilişkiler ve tanıtımın gerektirdiği bilimsel eşitlikleri, temel prensip ve kuramları, karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olma.
11Edindiği teorik ve pratik bilgileri kullanarak, meslek alanında sebep sonuç ilişkisini kurup, sorun çözmede kullanma.
12Halkla ilişkiler mesleğinin gerekliliklerini bilerek becerilerini kullanabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ön koşulu olan ders bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
1- Halkla ilişkiler tanımı ve uygulama alanları 2-İletişimdeki diğer kavramlarla benzerlik ve farklılıkları 3-Halkla ilişkilerin gelişmesi, tarihsel süreç 4-Halkla ilişkiler modelleri 5-Halkla ilişkiler modelleri 6-Pazarlama Yönlü Halkla ilişkiler, Halkla ilişkilerin Faaliyet Alanları 7-vize 8-Halkla ilişkiler teknikleri 9-Basın bülteni yazma 10-Halkla ilişkilerin Temel İlkeleri Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve Yöntemler 11-Basılı Araçlar, Sözlü araçlar, Görsel ve işitsel araçlar 12-Sosyal sorumluluk ve kurumsal itibar 13-Halkla ilişkiler Uzmanında olması gereken özellikler 14-Hedef Kitle ,kHedef Kitlenin Tanımı ve uÖzellikleri 15- Yıl sonu sınavı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halkla ilişkiler tanımı ve uygulama alanlarıTeorik Anlatım
2İletişimdeki diğer kavramlarla benzerlik ve farklılıklarıTeori
3Halkla ilişkilerin gelişmesi, tarihsel süreçTeorik
4Halkla ilişkiler modelleriTeorik
5Halkla ilişkiler modelleriTeorik
6Pazarlama Yönlü Halkla ilişkiler, Halkla ilişkilerin Faaliyet AlanlarıTeorik
7Vize sınavıTeorik
8Halkla ilişkiler teknikleriTeorik
9Basın bülteni yazmaTeorik
10Halkla ilişkilerin Temel İlkeleri Halkla İlişkilerde Kullanılan Araç ve YöntemlerTeorik
11Basic Principles of Public Relations Tools and Methods Used in Public RelationsTeorik
12Sosyal sorumluluk ve kurumsal itibarTeorik
13Halkla ilişkiler Uzmanında olması gereken özelliklerTeorik
14Hedef Kitle ,kHedef Kitlenin Tanımı ve ÖzellikleriTeorik
15Final sınavıTeorik
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kazancı, M. (2005). Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler. Turhan Yayınevi: Ankara. Acar, M. (1994). Türk Kamu Yönetiminde Halka İlişkiler Araştırması. DPT Yayını: Ankara. Schiller, H. (1993). Zihin Yönlendirenler. Pınar Yayınları: İstanbul. Ertekin, Y. (1995). Halkla İlişkiler. TODAİE: Ankara Uysal, B. (1998). Siyaset, Yönetim, Halkla İlişkiler. TODAİE: Ankara. Gürgen, Haluk. (2000) Halkla ilişkiler Ortam ve Araçları / yazar Haluk Gürgen ; editör Kazım Sezgin. - Eskişehir : T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi. Traverse-Healy, Tim.(1998) Halkla ilişkiler ve Propaganda : karşılaştırmalı değerler / Tim Traverse-Healy ; çeviren Nur Nirven, Ahmet Ünver, İstanbul : Rota Yayınları. Kadıbeşegil, Salim. (2001) Halkla ilişkilere nereden başlamalı? / Salim Kadıbeşegil, 4. Baskı - Ankara : MediaCat Kitapları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
İsteğe bağlı staj
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14114
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ1                         
ÖÇ2                         
ÖÇ3                         
ÖÇ45444455555544444444444444
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
ÖÇ84445445544444454445444444
ÖÇ9                         
ÖÇ10                         
ÖÇ11                         
ÖÇ124445555444444444444444444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr