Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500202100İŞLETME VE YÖNETİMZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere işletme biliminin temelini oluşturan yönetim ve organizasyon kavramlarını ve teorilerini tanıtmak, bu kavramlarla ilgili güncel yaklaşım ve uygulamalara ışık tutmak ve öğrencilerin konuyla ilgili bilimsel tartışma ve sunum yapma becerilerini geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Hakan ÇAYALAN
Öğrenme Çıktıları
1İşletmelerde organizasyon yapılarını ve yönetim yaklaşımlarını daha iyi kavrayabilme
2İşletmelerde organizasyon yapılarını ve yönetim yaklaşımlarını daha iyi kavrayabilme
3Konulara analitik ve bütüncül bir bakış açısıyla bakabilme becerisi kazanma
4Konulara analitik ve bütüncül bir bakış açısıyla bakabilme becerisi kazanma
5Yönetim teorilerini öğrenme ve iş hayatında uygulayabilme
6Yönetim teorilerini öğrenme ve iş hayatında uygulayabilme
7Yönetimin fonksiyonlarını kavrama
8Yönetimin fonksiyonlarını kavrama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
İşletme yönetimi ve organizasyonuyla ilgili temel konular: yönetim teorisinin gelişimi, yönetim süreci (planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, kontrol), örgüt yapıları ve örgüt yapısına yönelik yeni düşünce ve uygulamalar (küçülme, dış kaynak kullanma, stratejik ortaklıklar kurma, vb.), yönetimde güncel konular (güçlendirme, temel yetkinlikler, örgütsel vatandaşlık, entelektüel sermaye, vb.).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İşletme Yönetimi ve Organizasyonda Temel Kavramlar
2Bir Süreç Olarak Yönetim
3Karar Verme Süreci
4Yöneticilik ve Planlama
5Klasik Yönetim ve Organizasyon Teorisi- Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
6Davranışsal Yönetim ve Organizasyon Teorisi
7Modern Organizasyon Teorisi- Sistem Yaklaşımı
8Vize Sınavı
9Durumsallık Yaklaşımı
10Organizasyonlarda Çevreye Uyum ve Değişimle İlgili Yaklaşımlar
11Örgütlerde Davranış ve Başlıca Süreçler- Yönetim Labirenti
12İletişim ve Liderlik
13Örgütlerde Çatışma Yönetimi
14Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınevi, 2011. Richard M. Hodgetts, Yönetim, Beta Yayınevi, 1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
TOPLAM40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı140
TOPLAM40
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7642
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7642
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)86
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ14344454454345444444545445
ÖÇ24344535544554444544444534
ÖÇ33443455442544445454543334
ÖÇ45433454444344444444544445
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
ÖÇ8                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr