Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500201105PSİKOLOJİZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı psikoloji ile ilgili temel kavramları ve çalışma hayatı çerçevesinde insan ilişkileri ve davranışlarının öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Ümmü BULUT KESKİN
Öğrenme Çıktıları
1Davranış Bilimleri disiplini hakkında temel kavramları öğrenmek
2Davranış Bilimleri disiplini hakkında temel kavramları öğrenmek
3Örnek olay analizleri ile potansiyel çalışma hayatı sorunlarını değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme melekesi kazanmak.
4Örnek olay analizleri ile potansiyel çalışma hayatı sorunlarını değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme melekesi kazanmak.
5İnsanı tanıma, anlama ve tutum ve davranışlarını değerlendirebilme yeteneği kazanmak
6İnsanı tanıma, anlama ve tutum ve davranışlarını değerlendirebilme yeteneği kazanmak
7Uygulanacak sınav yöntemi ile mezuniyet sonrası girilecek sınavlara hazırlanmak
8Uygulanacak sınav yöntemi ile mezuniyet sonrası girilecek sınavlara hazırlanmak
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Ders genel olarak insan davranışlarını anlama, tanımlama ve farkındalık sağlamaya yöneliktir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Davranış bilimleri ve temel kavramlar
2Kültür ve kültürel değişme
3Sosyal etki ve uyma davranışı - Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler
4İlişkiler sisteminin oluşturulmasında sosyal kurumlar
5Öğrenme – Algılama
6Sosyal gruplar - Duygusal zeka
7Kişilik ve Benlik
8Arasınav
9Tutumlar ve Önyargı - Bireylerarası İletişim
10Uyum sorunları ve savunma mekanizmaları
11Davranış bozuklukları
12Motivasyon - Bireysel ve örgütsel açıdan zaman yönetimi
13Davranış Bilimlerinde Liderlik
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Plotnik, Rod, Psikolojiye Giriş,Kaknüs Yayınlşarı, İstanbul,2009. Clifford, Morgan. Psikolojiye Giriş, Eğitim Yayınevi Hilgard, E.R.,Atkinson, R.C., Psikolojiye Giriş, Arkadaş Yayınları,1999. Öztabağ, Lütfi, Psikolojide İlk Adım, İnkilap Yayınevi, İstanbul,1983.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav185
Quiz15
Derse Katılım15
Ev Ödevi15
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı195
Quiz15
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav13030
Final Sınavı13030
Quiz155
Derse Katılım11414
Ev Ödevi13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)109
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ153                       
ÖÇ21                        
ÖÇ31                        
ÖÇ41                        
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
ÖÇ7                         
ÖÇ8                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr