Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500201104SOSYOLOJİZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, toplum ve birey arasındaki ilişkiyi; toplumsal yapı ve toplumsal kurumlar üzerinden bağlantılandırarak öğrencilerin toplumsal hayatı anlamlandırmalarına yardımcı olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ümmü BULUT KESKİN
Öğrenme Çıktıları
1Sosyoloji ile ilgili temel kavramları belirleyebilecek
2Sosyoloji ile ilgili temel kuramları açıklayabilecek
3Kuramsal bilgilerle olay ve olgular arasında ilişki kurabilecekler
4Sosyoloji ile ilgili kavram ve teorilerin uygunluğunu günümüzle ve ülkemiz toplum ve kültürüyle ilişkilendirebilecek
5
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin, kurumların, toplumsal yaşamın, değişmenin ve insani davranışın sebep ve sonuçlarının bilimsel incelemesidir. Sosyologlar, her tür konuyla ilgilenirler. Onlar, grupların yapılarını, örgütleri, evlilik kurumunu, boşanmayı, çocuk yetiştirmeyi, tabakalaşmayı, sınıfları, hareketliliği, din, hukuk, işletme ve hükümetleri ve bu bağlamda insanların nasıl etkileşimde bulunacaklarını araştırır. Sosyologlar bilimsel metotları kullanarak, muhtemel toplumsal sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunan araştırmalar yürütürler. Onlar, toplumlar, cemaatler, kurumlar, bürokrasiler, küçük topluluklar, kişilerarası ilişkiler, sosyal hareketler, kolektif davranış, sınıflar ve çatışma konularında teoriler inşa ederler. Sosyoloji, hayatımız ve dünya hakkında önemli sorunları açıklayan ve analiz eden, ufkumuzu açan, heyecan verici bir çalışma alanıdır. Kişisel düzeyde sosyoloji, romantik aşk, kimlik, aile çatışması, sapkın davranış, yaşlanma ve inançlar gibi olguların sebeplerini ve sonuçlarını araştırır. Sosyologlar farklı araştırma yöntemleri kullanırlar. Sosyologlar, grupların günlük yaşamlarını gözlemler, büyük çaplı anket çalışmaları yürütürler, tarihsel dokümanları yorumlarlar, seçim sonuçlarını analiz ederler, mülakat ve laboratuar deneyleri yaparlar. Sosyoloji, bireylerin yaşamlarındaki değişmeyi, insan davranış kalıplarındaki karmaşık ilişkileri, toplumun yapı ve dinamiklerini anlamayı sağlar. Sosyoloji, sosyal yaşamın daha derinden sorgulanmasını ve anlaşılmasını sağlar. O bizim farkında lığımızı artıran bir disiplindir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyolojinin tanımı, konusu, gayesi, farklılığı, sınırları ve sosyal bilimler içindeki yeri
2Sosyolojinin doğuşu
3Sosyolojinin doğuşu
4Öncü sosyologların temel görüşleri
5Öncü sosyologların temel görüşleri
6Çağdaş sosyolojinin temel özellikleri
7Çağdaş sosyolojinin temel özellikleri
8Ara Sınav
9Sosyolojide yeni yaklaşımlar
10Sosyolojide metodoloji hakkında genel bilgi
11Aile kurumu
12Grup sosyal statü, sosyal rol, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler
13Türkiye'de sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi
14Türkiye'de sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zafer DURDU, Sosyolojide Temel Kavramlar ve Kurucu Fikirler, 2014, Detay yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Derse Katılım15
Bireysel Çalışma15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15
Ev Ödevi15
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı195
Final Sınavı için Bireysel Çalışma15
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı12020
Derse Katılım11414
Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)129
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ153411111112134222  1511 123
ÖÇ254111111112132232  1511 122
ÖÇ353211111112233322  1511 132
ÖÇ453211111112233321  1511 122
ÖÇ5                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr