Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500201103GENEL EKONOMİZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi Milli Gelir, Para, Uluslararası İktisadi Faaliyetler, Büyüme, İktisadi Düşünce ve Sistemler hakkında genel bilgiler kazandırma
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet POLAT
Öğrenme Çıktıları
1 Temel ekonomik bilgileri anlama
2 Temel ekonomik bilgileri anlama
3 Ekonomik düşünme yeteneği kazanma
4 Ekonomik düşünme yeteneği kazanma
5Mevcut ekonomik yapıyı anlama
6Mevcut ekonomik yapıyı anlama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonominin bütününün işleyişinin değerlendirilmesi, üretim ve tüketim fonksiyonu, yatırım kavramı, devlet kesimi ve dış alem para arz ve talebi genel denge işsizlik enflasyon büyüme ve kalkınma. Ekonominin bütününü oluşturan ekonomik unsurların davranışlarının değerlendirilmesi, fiyat mekanizmasının işleyişi, tüketici davranışları teorisi üretim ve firma teorisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel Ekonomik kavramlar, kıtlık sorunu ve çözümü
2Piyasa dengesi (Arz, talep ve fiyat, dengeye müdahale)
3Talep ve arz esnekliği, fayda kavramı
4 Tüketici Dengesi
5Üretim teorisi
6 Üretim maliyetleri
7 Piyasalar (tam rekabet ve aksak rekabet piyasaları, faktör piyasası)
8 Milli gelir analizi (MG hesaplanması, temel kavramlar, denge analizi)
9 Vize sınavı
10 Vize sınavının değerlendirilmesi
11Tüketim harcamaları, Tasarruflar ve Yatırım harcamaları (Efektif Talep fonksiyonu)
12Para; tanım, fonksiyonları, sistem ve çeşitleri
13Enflasyon, işsizlik, ödemeler dengesi, döviz kuru
14Ekonomik istikrar ve büyüme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İktisada Giriş; Zeynel Dinler, Mikro Ekonomiye Giriş; Tümay Ertek
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav185
Derse Katılım15
Bireysel Çalışma15
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı195
Final Sınavı için Bireysel Çalışma15
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
ÖÇ15111111111111111121111111
ÖÇ25111111111211111111111111
ÖÇ35111111111211111111111111
ÖÇ4                         
ÖÇ5                         
ÖÇ6                         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr