Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500303101İDARE HUKUKUZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Devlet yapısının yanı sıra devlet-birey ilişkilerinin somut bir şekilde klasik idare hukuku kuramları, öğretideki yeni anlayışlar, mevzuattaki değişiklikler ve yargı kararlarından yeni örnekler ışığında öğrencilere aktarılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali UGAN
Öğrenme Çıktıları
1İdare hukukuna ilişkin temel ilkeleri ve kavramları açıklayabilir.
2İdare hukukuna ilişkin temel ilkeleri ve kavramları açıklayabilir.
3İdare hukukunun kaynaklarını sınıflandırabilir.
4İdare hukukunun kaynaklarını sınıflandırabilir.
5Türkiye’nin idari teşkilatını ve idarenin görevlerini açıklayabilir.
6Türkiye’nin idari teşkilatını ve idarenin görevlerini açıklayabilir.
7İdari teşkilat ile anayasal ilkeler arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir.
8İdari teşkilat ile anayasal ilkeler arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir.
9İdari işlem kavramını, bu kavramın unsurlarını, özelliklerini ve sınıflandırılmasını açıklayabilir.
10İdari işlem kavramını, bu kavramın unsurlarını, özelliklerini ve sınıflandırılmasını açıklayabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
İdare Hukukunun Doğuşu, Gelişimi ve Özellikleri, İdare Hukuku ve İdarî Teşkilata Hâkim Olan Temel İlkeler Merkezi İdare, Yerinden Yönetim Kuruluşları İdare İşlem Kavramı ve Bireysel İşlemler Düzenleyici İşlemler İdari Sözleşmeler Kamu Hizmeti Kolluk Kamu Görevlileri Kamu Malları İdarenin Sorumluluğu İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetimi İdarenin Yargısal Denetimi: İdari Yargı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İdare Kavramı, İdare Hukukunun Doğuşu, Gelişimi ve Özellikleri
2İdare Hukuku ve İdarî Teşkilata Hâkim Olan Temel İlkeler
3Merkezi İdare, Yerinden Yönetim Kuruluşları
4İdare İşlem Kavramı ve Bireysel İşlemler
5Düzenleyici İşlemler
6İdari Sözleşmeler
7Kamu Hizmeti
8İdari Kolluk ve Adli Kolluk
9Kamu Görevlileri
10Kamu Malları
11İdarenin Sorumluluğu
12İdarenin Yargı Dışı Yollardan Denetimi
13İdarenin Yargısal Denetimi: İdari Yargı
14Genel Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kısa İdare Hukuku, Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, Ekin Kitabevi Yayınları, 2019. İdare Hukukuna Giriş, Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, Ekin Kitabevi Yayınları, İdare Hukuku Dersleri, Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, Ekin Kitabevi Yayınları, 2020.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav185
Quiz110
Derse Katılım15
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı190
Quiz110
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav14040
Final Sınavı18080
Quiz12020
Derse Katılım11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)154
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ155122112111111511111
ÖÇ252122111111111511113
ÖÇ352121111111111511113
ÖÇ454121111111111511113
ÖÇ553131111111111511114
ÖÇ6                    
ÖÇ7                    
ÖÇ8                    
ÖÇ9                    
ÖÇ10                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr