Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500301104HUKUKA GİRİŞZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak, hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ali UGAN
Öğrenme Çıktıları
1Hukukun temel kavramlarını öğrenir.
2Hukukun temel kavramlarını öğrenir.
3Kamu ve özel hukuk ayırımını saptar
4Kamu ve özel hukuk ayırımını saptar
5Yargı örgütündeki teşkilat yapısını kavrar.
6Yargı örgütündeki teşkilat yapısını kavrar.
7Hukuk sistemlerini tanır.
8Hukuk sistemlerini tanır.
9Hukukun asli ve yardımcı kaynaklarını kavrar.
10Hukukun asli ve yardımcı kaynaklarını kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Toplum Düzeni, Hukuk Düzeni Hukuk sistemleri, Hukuk alanındaki yaptırımlar, Kamu ve Özel Hukuk dalları, Hukukun kaynakları, Hukukun uygulanması,Kişilik,Sorumluluk, Yargı yerleri hakkında açıklamalarda bulunmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hukukun Bilgi Kaynakları, ve Hukuk Sistemleri
2Hukukun Türleri, Alt Başlıkları, Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı
3Hukukla İlgili Bazı Kavramlar ve Hukukun Kısımları
4Hukuk Sistemleri ve Hukukun Kaynakları
5Normlar Hiyerarşisi ve Hukukun Temeli Hakkında Görüşler
6Kanunlaştırma ve Hukuk Kurallarının Çeşitleri
7Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması
8Yorum Çeşitler, Yorum Yöntemleri, Yorum Teoriler
9Hukukta Akıl Yürütme ve Hukuk Kuralları Arasında Çatışma Sorunu
10Hakimin Hukuk Yaratması, Takdir Yetkisi ve Hukuk Kurallarının Müeyyidesi
11Adalet Kavramı, Hak Kavramı, Hukuki Olaylar, Fiiller ve İşlemler
12Yargı Örgütü
13Yargı Fonksiyonu ve Organı
14Genel Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kemal Gözler (2017). Hukuka Giriş. 14. Baskı. Ankara: Ekin Yayınevi. 1) A. Şeref Gözübüyük (2008). Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara: Turhan Kitabevi 2) Mesut Önen (2005). Hukuka Giriş, İstanbul: Arıkan Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav185
Quiz210
Derse Katılım15
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı190
Quiz210
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav14040
Final Sınavı17070
Quiz11010
Derse Katılım11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)134
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ153113111111111311113
ÖÇ255111111111111311113
ÖÇ355112111111111311113
ÖÇ455114111111111311113
ÖÇ555112111111111311113
ÖÇ6                    
ÖÇ7                    
ÖÇ8                    
ÖÇ9                    
ÖÇ10                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr