Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190500301102GENEL MUHASEBE -IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerin mali durumunu izlemek, kontrol etmek ve geleceğe yönelik kararlar almak üzere; mali işlemlerin kaydedilmesi ve raporlanmasına ilişkin işlemleri öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Dursun KELEŞ
Öğrenme Çıktıları
1Muhasebenin tanımı, amaçları ve bölümlerini öğrenir.
2Muhasebenin tanımı, amaçları ve bölümlerini öğrenir.
3Muhasebe uygulamalarına yön veren esasları ve kuralları öğrenir.
4Muhasebe uygulamalarına yön veren esasları ve kuralları öğrenir.
5Hesap kavramını, temel muhasebe eşitliğini ve muhasebe sistemini öğrenir.
6Hesap kavramını, temel muhasebe eşitliğini ve muhasebe sistemini öğrenir.
7Mali tabloların (bilanço, gelir tablosu) tanımını, türlerini ve muhasebe sürecini öğrenir. Bilançoda yer alan aktif hesapları ve bu hesapların işleyişini öğrenir.
8Mali tabloların (bilanço, gelir tablosu) tanımını, türlerini ve muhasebe sürecini öğrenir. Bilançoda yer alan aktif hesapları ve bu hesapların işleyişini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Muhasebenin Tanımı ve Amaçları
2Muhasebenin Bölümleri
3Muhasebe Uygulamalarına Yön Veren Esaslar ve Kurallar (Muhasebenin Temel Kavramları)
4Muhasebe Uygulamalarına Yön Veren Esaslar ve Kurallar (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri)
5Hesap Kavramı, Hesapların İşleyiş Kuralları, Temel Muhasebe Eşitliği ve Muhasebe Sistemi
6Hesap Kavramı, Hesapların İşleyiş Kuralları, Temel Muhasebe Eşitliği ve Muhasebe Sistemi
7Hazır Değerler Hesap Grubundaki Hesapların Muhasebeleştirilmesi
8Menkul Kıymetler Hesap Grubundaki Hesapların Muhasebeleştirilmesi
9Ticari Alacaklar Hesap Grubundaki Hesapların Muhasebeleştirilmesi
10Stoklar Hesap Grubundaki Hesapların Muhasebeleştirilmesi
11Stok Değerleme Yöntemleri
12Dönem Ayırıcı Hesapların (Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları) Muhasebeleştirilmesi
13Katma Değer Vergisi (KDV)’ne İlişkin Hesapların Muhasebeleştirilmesi
14Genel Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Muhasebe İlkeleri ve Uygulamaları, Prof. Dr. Abitter Özulucan, Konya: Dizgi Ofset, 7. Baskı, 2014 Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan Sevilengül, Gazi Kitabevi, 17. Baskı, 2014
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin staj veya uygulaması bulunmamaktadır.
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)135
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
ÖÇ15  4      4  4  33 4
ÖÇ2   4      4  4  33 4
ÖÇ3   4      4  4  33 4
ÖÇ4   4      4  4  33 4
ÖÇ5                    
ÖÇ6                    
ÖÇ7                    
ÖÇ8                    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr