Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
196000101100GENEL TURİZMZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Turizm terminolojisini anlama, bu bilim dalının yer aldığı ulusal ve uluslararası ilişkileri mikro ve makro düzeyde analiz etme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Gülşen BAYAT
Öğrenme Çıktıları
1Turizm alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir
2Öğrenci karmaşık sorun ve konuları belirler ve analiz eder, tartışmalar yapar, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3Öğrenciler turizm ile ilgili konularda gerek konu ile ilgisi olan gerekse olmayan kimseleri bilgilendirir, onlara düşüncelerini sorunları ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır.
4Turizm tip ve şekillerini öğrenir
5Turizm Arzı ve Turizm Talebi kavramlarını öğrenir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Turizm ve turist kavramları ve özellikleri, turizm hareketlerinin nedenleri, turizmin tarihsel gelişimi, turizmin tip ve şekilleri, turizm arzı ve talebi , turizmin ekonomi ve Türk ekonomisindeki yeri ve önemi, turistik ürün kavramı ve özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Turizm ve turist kavramları
2turizm çeşitleri
3turizmin gelişimi
4tarihi süreçte turizm
5turizmin gelişmesine etki eden faktörler
6turizm piyasası
7turizm arzı
8turizm talebi
9turizmin ekonomik etkileri
10ödemeler dengesi
11istihdam etkisi
12turizmin sosyal, ekonomik ve fiziksel çevre ilişkisi
13turizm ve çevre
14Türkiye’de turizmin geleceğine yönelik SWOT Analizi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KOZAK Nazmi, Meryem A. KOZAK ve Metin KOZAK (2012), Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ank
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma12525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ13            
ÖÇ2 4           
ÖÇ3  5          
ÖÇ4   5         
ÖÇ5   5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr