Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400906103ÖRGÜTSEL İLETİŞİMZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin genel amacı; öğrencilerin örgüt ve yönetimle ilgili temel bilgileri, çeşitli motivasyon araç ve tekniklerini, kuruluş personelinin nasıl motive edilebileceğini ve örgüt içi iletişimin amaçlar doğrultusunda nasıl düzenlenebileceğini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Örgüt tanımını, özelliklerini ve çeşitlerini bilir.
2Örgüt tanımını, özelliklerini ve çeşitlerini bilir.
3Yönetim kavramını ve yönetsel becerileri bilir.
4Yönetim kavramını ve yönetsel becerileri bilir.
5 Motivasyon kuramlarını ayrıntılarıyla açıklayabilir.
6 Motivasyon kuramlarını ayrıntılarıyla açıklayabilir.
7Çeşitli motivasyon teknik ve araçlarını açıklayabilir.
8Çeşitli motivasyon teknik ve araçlarını açıklayabilir.
9Örgüt içi iletişim çeşitlerini ayrıntılarıyla bilir.
10Örgüt içi iletişim çeşitlerini ayrıntılarıyla bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Örgütün tanımı ve özellikleri.Yönetimin tanımı, yönetsel düzey ve beceriler, yönetsel işlevler.Motivasyonla ilgili kapsam kuramları.Örgütsel iletişim ve iletişim ağları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Örgütün tanımı ve özellikleri
2Örgüt çeşitleri
3Yönetimin tanımı, yönetsel düzey ve beceriler, yönetsel işlevler
4Motivasyonun tanımı, süreci, XYZ kuramları, olgunlaşmışlık kuramı
5Motivasyonla ilgili kapsam kuramları
6Motivasyonla ilgili süreç kuramları
7Motivasyon araç ve teknikleri
8Motivasyon araç ve teknikleri
9Ödül sistemleri.Örgütsel önderlik ve ilgili kuramlar
10Önderlik için gerekli beceriler ve etkili önderliğin şartları
11Önderlik için gerekli beceriler ve etkili önderliğin şartları
12Örgütsel iletişim ve iletişim ağları
13Örgütsel iletişim çeşitleri
14 Final Sınavı
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Can, Halil (2005), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1545454
ÖÇ2542545
ÖÇ3542542
ÖÇ4454525
ÖÇ5422354
ÖÇ6      
ÖÇ7      
ÖÇ8      
ÖÇ9      
ÖÇ10      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr