Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400708103İŞLETMELERDE KARAR VERME TEKNİKLERİZorunlu484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İşletmelerde yönetimsel sorunlara sistematik bakış açısı ve bilimsel yönteme uygun yaklaşım ve karar verme sürecinde kullanılabilecek tekniklerinin kazandırılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Karar verme ortamlarını ve karar sürecini açıklayabilecek
2Karar verme ortamlarını ve karar sürecini açıklayabilecek
3Karar ağacı ve BAYES teoremini açıklayabilecek
4Karar ağacı ve BAYES teoremini açıklayabilecek
5AHP ve ANP karar kuramlarını açıklayabilecek
6AHP ve ANP karar kuramlarını açıklayabilecek
7TOPSİS karar kuramını açıklayabilecek
8TOPSİS karar kuramını açıklayabilecek
9ELECTRE karar kuramını açıklayabilecek
10ELECTRE karar kuramını açıklayabilecek
11VİKOR karar modelini açıklayabilecektir
12VİKOR karar modelini açıklayabilecektir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
-
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kararın Temelleri: Karar probleminin öğeleri --
2Karar verme süreci; Karar Ortamları --
3Belirsizlik ortamında karar verme --
4Risk ortamında karar verme --
5Karar Ağacı ve Ek Bilgi ile Karar Verme --
6Karar Ağacı ve Ek Bilgi ile Karar Verme --
7Karar ağacı, Bayes teoremi --
8AHP: Analitik hiyerarşi sürecinin çözüm aşamaları --
9ANP: Analitik ağ sürecinin çözüm aşamaları --
10TOPSIS: TOPSIS yönteminin çözüm aşamaları --
11ELECTRE: ELECTRE yönteminin çözüm aşamaları --
12VIKOR: VIKOR tekniğinin çözüm aşamaları --
13Uygulamalar --
14Uygulama--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anadolu Üniversitesi Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma61060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1
ÖÇ15
ÖÇ24
ÖÇ34
ÖÇ45
ÖÇ55
ÖÇ65
ÖÇ7 
ÖÇ8 
ÖÇ9 
ÖÇ10 
ÖÇ11 
ÖÇ12 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr