Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400703105ULAŞTIRMA SİSTEMLERİZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Lojistik faaliyetlerinden en önemlilerinden olan taşımacılık faaliyetlerinin sistem yaklaşımı çerçevesinde, taşıma sistemlerinin tasarımı, oluşturulma aşamaları ve yönetimi ile ilgili temel bilgileri edindirmeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Bilgi: Taşıma türleri ve sistemlerine ilişkin temel kavramları tanımlar/açıklar. Taşıma türlerinin sistemleştirilme aşamalarını ve maliyet unsurlarını sıralar. Taşıma sistemleri ile taşıma türleri arasındaki operasyonel, özellikler ve maliyet bazında farklılıklarını analiz eder.
2Bilgi: Taşıma türleri ve sistemlerine ilişkin temel kavramları tanımlar/açıklar. Taşıma türlerinin sistemleştirilme aşamalarını ve maliyet unsurlarını sıralar. Taşıma sistemleri ile taşıma türleri arasındaki operasyonel, özellikler ve maliyet bazında farklılıklarını analiz eder.
3Beceri: Taşıma faaliyetlerinin yönetimi ve takibini yapar. Lojistik faaliyetlerde kullanılan taşıma sistemlerini tanır ve özelliklerini ayırt edebilir. Taşıma işine yönelik seçim, yönetim ve optimizasyonuna ilişkin bilgiler edinir. Taşıma sistemlerini oluşturan kaynakları (araç, gereç, insan, tesis vb.) tanır.
4Beceri: Taşıma faaliyetlerinin yönetimi ve takibini yapar. Lojistik faaliyetlerde kullanılan taşıma sistemlerini tanır ve özelliklerini ayırt edebilir. Taşıma işine yönelik seçim, yönetim ve optimizasyonuna ilişkin bilgiler edinir. Taşıma sistemlerini oluşturan kaynakları (araç, gereç, insan, tesis vb.) tanır.
5Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: Lojistik işletmenin amaç ve sorumlulukları doğrultusunda taşıma sistem ve türünü etkin verimli yönetimini gerçekleştirir.
6Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği: Lojistik işletmenin amaç ve sorumlulukları doğrultusunda taşıma sistem ve türünü etkin verimli yönetimini gerçekleştirir.
7Taşıma hususuna ilişkin karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
8Taşıma hususuna ilişkin karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirir.
9Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir veya sözlü olarak iletir.
10Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık alanına ilişkin bilgileri proje, etkinlik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine yöneltebilir veya sözlü olarak iletir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Lojistik faaliyetler içerisinde en önce gelen taşımacılık faaliyetlerine ilişkin taşıma türünün ya da taşıma sisteminni seçimi, taşıma türlerine göre entegre lojistik hizmetlerin oluşturulması, taşımacılıkta teslim ve ödeme biçimleri ile taşıma türlerine göre taşıma belgeleri ile yükümlülük ve sorumluluklar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel kavramlar ve tavramlar
2Single modal taşıma
3Moltimodal taşıma
4Taşıma sistemleri
5Taşımada entegrasyon
6Entegre taşımalar
7Entegre sistemler
8Entegre terminal sistemler
9Ara sınav
10Kombine taşıma sistemi
11Kombine taşıma sistemi
12İntermodal taşıma sistemi
13İntermodal taşıma sistemi
14Taşıma sistemine örnek incelemeler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
UNECE, www.unece.org T.C. Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi- www.mevzuat.gov.tr T.C. UDH Bakanlığı İnternet sitesi-wwww.ubak.gov.tr/www.kugm.gov.tr Alpaslan Doğan, Kara Yolu Yük Taşımacılığı, Beta Yayınları, 2014.ISBN: 9786053330929
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10550
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma1010100
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)152
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1
ÖÇ1 
ÖÇ2 
ÖÇ3 
ÖÇ45
ÖÇ5 
ÖÇ6 
ÖÇ7 
ÖÇ84
ÖÇ9 
ÖÇ10 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr