Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000132TÜRK DİLİ -IZorunlu474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye dili kullanma becerisi kazandırmak ve gündelik hayatta karşılaşacağı iletişim problemlerinde dil, kültür ve edebiyat bilgisini kullanabilme yetisini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türk dilinin kurallarını öğrenir.
2Günlük hayata dair sorunlarının çözümünde dili etkin kullanır ve kendisini ifade eder.
3Her alana ilişkin genel ve özel konulu bilgi kaynaklarını tür ve içerik olarak tanıma
4Resmî ve edebî yazışmalarda başarılı olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
-
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Türk dili ve kompozisyon bilgileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dil kavramı, tanımı ve özellikleri --
2Kültür, Dil, Medeniyet ilişkisi ve yorumlanması --
3Türk Dil Tarihi - Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları --
4Yazım kuralları --
5Noktalama işaretleri --
6Yazım ve noktalama ile ilgili uygulamalar --
7Türkçenin ses bilgisi ve uygulamaları --
8Türkçenin ses bilgisi ve uygulamaları --
9Kelime bilgisi --
10Cümle bilgisi --
11Kelime ve cümle bilgisi uygulamaları --
12Kompozisyonla ilgili genel bilgiler --
13Kompozisyon yazımında kullanılacak plan ve uygulamaları --
14Kompozisyonda anlatım teknikleri ve uygulamaları --
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yakup Karasoy vd. Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Akçağ, Ankara 2004. Zeynep Korkmaz, Türk Dili Grameri, TDK, Ankara 2004. Tuncer Gülensoy, Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000 Zeynep Korkmaz vd. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, YÖK, Ankara 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma61060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1
ÖÇ15
ÖÇ24
ÖÇ35
ÖÇ44
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr