Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300902100GENEL KİMYA-IIZorunlu126
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Biyokimya Lisans Programı ilgili alanda ve laboratuvarlarda gereksinim duyacakları Genel Kimyanın temel kavramları hakkında nicel ve nitel sorgulama yapabilmeleri için kimyasal bilgi birikimi oluşturmak, eleştirel düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Abdülmelik ARAS
Öğrenme Çıktıları
1Biyokimya Bölümü Lisans ğrencileri bu derslerin sonunda; 1) Kimyasal kinetiğin kavranması, tepkimelerin moleküler düzeyde nasıl gerçekleştiğini açıklayabilecektir. 2)Kimyasal tepkimenin ilerleme derecesini bir niceliğe bağlı olarak tanımlandığını kavrayabilecektir. 3) Asit-baz davranışını, kuvvetli ve zayıf asit-baz konularını açıklayabilecektir. 4)Tampon çözeltiler ve asit-baz titrasyonlarını açıklayabilecektir. 5) Az çözünen iyonik bileşiklerin çözünme miktarlarının ve çökme olayının belirlenmesinde denge kavramının uygulamasını yapabilecektir. 6) İstemli ve istemsiz olaylar, entropi ve kimyasal tepkimelerde entropi değişimleri, serbest enerji kavramlarını açıklayabileceklerdir. 7) Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerini, piller ve korozyon konularını açıklayabilecektir. 8) Atom çekirdeğindeki değişikliklerle ilgili olan radyoaktivite ve çekirdek kimyası bilgilerini hatırlayabilecektir.
2Biyokimya Bölümü Lisans ğrencileri bu derslerin sonunda; 1) Kimyasal kinetiğin kavranması, tepkimelerin moleküler düzeyde nasıl gerçekleştiğini açıklayabilecektir. 2)Kimyasal tepkimenin ilerleme derecesini bir niceliğe bağlı olarak tanımlandığını kavrayabilecektir. 3) Asit-baz davranışını, kuvvetli ve zayıf asit-baz konularını açıklayabilecektir. 4)Tampon çözeltiler ve asit-baz titrasyonlarını açıklayabilecektir. 5) Az çözünen iyonik bileşiklerin çözünme miktarlarının ve çökme olayının belirlenmesinde denge kavramının uygulamasını yapabilecektir. 6) İstemli ve istemsiz olaylar, entropi ve kimyasal tepkimelerde entropi değişimleri, serbest enerji kavramlarını açıklayabileceklerdir. 7) Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerini, piller ve korozyon konularını açıklayabilecektir. 8) Atom çekirdeğindeki değişikliklerle ilgili olan radyoaktivite ve çekirdek kimyası bilgilerini hatırlayabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kimyasal kinetik ve kimyasal denge, asitler ve bazlar, tampon çözeltileri, Çözeltilerin fiziksel özellikleri; asit-baz titrasyonları ve çözünürlük dengeleri, serbest enerji ve termokimya, elektrokimya, radyoaktivite ve çekirdek kimyası.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kimyasal Kinetikyokyok
2Kimyasal Kinetik
3Asitler ve bazlar. Asit baz tanımları. İyonik denge, pH ve pOH.
4Asit ve bazların iyonlaşma sabitleri. Hidroliz. Ortak iyon etkisi. Tampon çözeltiler.
5Asit ve bazların iyonlaşma sabitleri. Hidroliz. Ortak iyon etkisi. Tampon çözeltiler.
6Elektrokimya. Faraday yasası. Pil gösterimleri ve elektrot çeşitleri. Elektromotor kuvvet ve endüstriyel piller
7Ametaller. Hidrojen, oksijen,karbon, azot, fosfor, kükürt.
8Metaller; s-bloku metalleri, p-bloku metalleri. Çinko ailesi metalleri.
9Geçiş metalleri. Krom, mangan, demir, kobalt, nikel. Kompleks bileşikleri. Geçiş metallerinin reaksiyonları.
10Çekirdek kimyası. Radyoaktiflik. Çekirdek reaksiyonları.
11Organik kimya, polimerler ve biyokimya.
12Organik kimya, polimerler ve biyokimya.
13Çekirdek kimyası. Radyoaktiflik. Çekirdek reaksiyonları.
14Çekirdek kimyası. Radyoaktiflik. Çekirdek reaksiyonları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Genel Kimya Temel Kavramlar: Raymond Chang 2) Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar I ve II: Petrucci, Harwood, Herring
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Soru-Yanıt120
Performans120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı14342
Derse Katılım155
Tartışma14342
Soru-Yanıt14114
Örnek Vaka İncelemesi6318
Beyin Fırtınası14342
Bireysel Çalışma122
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Performans133
Ev Ödevi122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)185
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr