Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180104003102MUKAVEMET - IZorunlu235
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin rijit ve şekil değiştiren cisimlere statiğin temel kurallarını uygulamalarına ve dış yüklerin etkisi altında mühendislik yapılarının mukavemetleri ve şekil değiştirmeleri açısından mühendislik önsezilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Ayrıca bu dersin diğer bir amacı da şekil değiştirilebilen cisimlerin mekaniği için geliştirilen teori ve yaklaşımları öğrenen öğrencilerin bu bilgilerini ileri seviye tasarım derslerinde karşılaşacakları karmaşık sistemlere uygulayabilmelerini kolaylaştırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AKGÜN
Öğrenme Çıktıları
1Statik yüklere maruz basit yapı elemanlarında meydana gelen sehimi hesaplayabilmeleri
2Çekme, basma, kesme, burulma ve eğilme gibi statik yüklere maruz basit yapı elemanlarında meydana gelen gerilme ve birim şekil değiştirmeleri hesaplayabilmeleri
3Bir cisim üzerinde etkili olan gerilme ve birim şekil değiştirme bileşenlerini farklı koordinat sistemlerine uygun şekilde dönüştürebilmeleri
4Bir malzemenin mukavemetini ve şekil değiştirmesini esas alan performans değerlendirmesi için malzemenin gerilme-birim şekil değiştirme diyagramından yararlanabilmeleri
5Mühendislik yapılarının özellikle beklenmedik hasarlara yol açmayacak şekilde tasarlanması başta olmak üzere tüm mühendislik faaliyetlerinde topluma karşı sorumluluklarının farkında olmaları
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
YOK
Dersin İçeriği
Statik tekrarı: Bir cisme etki eden dış yükler, mesnet çeşitleri ve mesnet kuvvetleri, İç kuvvetlerin hesabı ve kesme yöntemi; Mukavemet e giriş; Gerilme: Normal gerilmeler, kesme gerilmeleri ve yatak gerilmeleri; Gerilme, Emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı, Termik gerilmeler, Kompozit çubuklarda termik gerilme, Gerinme: Hooke Kanunu ve elastiklik modülü, eksenel yüklü çubuklarda uzama, poisson oranı, gerinmenin ölçülmesi ve gerinme rozetleri; Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntı; Düşey yüklü kirişlerde normal ve kayma gerilmeleri, Çeşitli profil kesitlerde normal ve kayma gerilmeleri, Kayma gerilmelerinin kesit tayininde önemi, Eğilmede asal gerilmeler Millerin burulması; Gerilme dönüşümleri: Mohr çemberi, asal gerilmeler ve asal gerilme düzlemleri; Akma ve kırılma kriterleri; İnce cidarlı basınç kaplarındaki gerilmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Statik tekrarı: Bir cisme etki eden dış yükler, mesnet çeşitleri ve mesnet kuvvetleri, İç kuvvetlerin hesabı ve kesme yöntemi
2Mukavemet e giriş; Gerilme: Normal gerilmeler, kesme gerilmeleri ve yatak gerilmeleri
3Gerilme, Emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı, Termik gerilmeler, Kompozit çubuklarda termik gerilme,
4Gerinme: Hooke Kanunu ve elastiklik modülü, eksenel yüklü çubuklarda uzama, poisson oranı, gerinmenin ölçülmesi ve gerinme rozetleri;
5Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları
6Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntı
7Düşey yüklü kirişlerde normal ve kayma gerilmeleri
8Çeşitli profil kesitlerde normal ve kayma gerilmeleri
9Kayma gerilmelerinin kesit tayininde önemi
10Eğilmede asal gerilmeler
11Millerin burulması
12Gerilme dönüşümleri: Mohr çemberi, asal gerilmeler ve asal gerilme düzlemleri;
13Akma ve kırılma kriterleri
14İnce cidarlı basınç kaplarındaki gerilmeler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Beer, F.P., Johnston, E.R., Cisimlerin Mukavemeti, ISBN: 975-295-187-2, Beta Yayınları, 2003, İstanbul, Türkiye. 2. Yayla, P., Cisimlerin Mukavemeti (Teori ve Çözümlü Problemler), ISBN: 975-436-042-1, Çağlayan Kitabevi, 2001, İstanbul, Türkiye. 3. Sayman, O., Aksoy, S., Erim, S., Akbulut, H., Mukavemet I, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No. 244, 2004, İzmir, Türkiye. 4. Sayman, O., Karakuzu, R., Zor, M., Şen, F., Mukavemet II, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No. 250, 2004, İzmir, Türkiye. 5. Savcı, M., Arpacı, A., Mukavemet, ISBN: 975-511-106-9, Birsen yayınevi, 1999, İstanbul, Türkiye. 6. Omurtag, M.H., Mukavemet, Cilt I ve II, Birsen Yayıneviı, 2005, İstanbul, Türkiye.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Sözlü Sınav120
Ev Ödevi130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Sözlü Sınav140
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Sözlü Sınav414
Ev Ödevi1012120
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)142
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr