Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300508122ÇAĞATAY TÜRKÇESİZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk dilinin Orta Türkçe dönemine ait olan Çağatay Türkçesini (15.-17. yy.’lar) öğrencilere tanıtmak ve anlatmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ
Öğrenme Çıktıları
1Çağatay Türkçesinin gramerini bilir.
2Çağatay Türkçesi dönemine ait tarihî bilgi sahibi olur.
3Çağatay Türkçesiyle yazılmış metinleri çeviri yazı alfabeye aktarabilir.
4Çağatay Türkçesinin oluşumu ve gelişmesini, diğer Türk lehçeleri arasındaki yerini bilir.
5Çağatay Türkçesiyle yazılmış eserleri ve bu eserler üzerine yapılan akademik çalışmaları bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
Çağatayca yazılmış eserler, Çağataycanın gramer özellikleri ve Çağatayca metinler dersin temel içerikleridir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çağatay Dönemi hakkında genel tarihi bilgiler. Dönemin başlıca temsilcileri.--
2Çağatay Türkçesinin oluşumu ve gelişmesi. Diğer Türk diyalektleri arasındaki yeri.--
3Çağatay Türkçesiyle yazılmış eserler. Bu eserler üzerinde yapılan çalışmalar.--
4Çağatay Türkçesi yazım özellikleri, alfabe ve imlâsı, genel gramer özellikleri - Karakteristikleri--
5Ses Bilgisi özellikleri--
6Şekil Bilgisi Özellikleri.--
7Seçilen bir metin üzerinde okuma, transkripsiyon, çeviri ve fonolojik çalışmaları.--
8Ara Sınav.--
9Metin İnceleme ( Ali Şîr Nevâyî'den seçilen)--
10Metin İnceleme ( Ali Şîr Nevâyî'den seçilen)--
11Metin İnceleme ( Ebu'l Gazi Bahadır Han, Şecere-i Terâkime)--
12Metin İnceleme (Lutfî Divanı, Sekkâkî Divanı)--
13Metin İnceleme ( Hüseyin Baykara ve diğer şairlerden seçmeler)--
14Final Sınavı--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Eckmann, J. (2014). (Haz.: Sertkaya, O. F.). Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar. Ankara: TDK Yayınları. 2. Eckmann, J. (2009). (Haz. Günay Karaağaç). Çağatayca El Kitabı, İstanbul: Kesit Yayınları. 3. Eraslan, K. (1993-). Ali Şİr Nevayi Külliyatı. . Ankara: TDK Yayınları. 4. Karaağaç, G. (1997). Lutfî Divanı. Ankara: TDK Yayınları. 5. Argunşah, M. (2013). Çağatay Türkçesi, İstanbul: Kesit Yayınları. 6. Komisyon (1988). (Çev. M. Akalın), Tarihi Türk Şiveleri, Ankara: TKAE.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım111
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma3515
Ev Ödevi3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1535334545534
ÖÇ2535334545534
ÖÇ3535334545534
ÖÇ4535334545534
ÖÇ5535334545534
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr