Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300507103TÜRK HALK BİLİMİ IZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halk biliminin tarihçesi, içeriği, kültür ve edebiyat alanındaki önemi hakkında bilgi vermek, derleme yöntemlerini kavratmak, halk bilimi inceleme yöntemleri, kuram ve yaklaşımları hakkında bilgi vermek, somut olmayan kültürel miras ve uygulamalı folkloru kavratmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI
Öğrenme Çıktıları
1Halk ve halk bilimi kavramlarını tanımlar.
2Türkiye ve Avrupa’daki halk bilimi araştırmaları tarihini araştırabilir.
3Alanda derleme yöntemlerini uygulayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halk bilimin tanımı, içeriği ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi.
2Halk biliminin tarihçesi.
3Günümüz halk bilimi kuramları
4Türk halk biliminin belli başlı kaynakları, yayınlar, kuruluşlar.
5Halk biliminde alan araştırması kavramı ve önemi.
6Türk folkloru hakkında yapılan ilk derlemeler, derleme konusundaki görüşler.
7Derlemenin planlama ve hazırlık aşaması.
8Sahaya çıkmadan önce yapılacak hazırlıklar.
9Sahaya çıkmadan önce yapılacak hazırlıklar
10Gözlem yoluyla derleme yöntemleri.
11Folklorik olayların ortam bakımından çeşitleri.
12Görüşme (mülakat) yoluyla derleme yöntemleri.
13Alan araştırmasına yardımcı olan diğer yöntemler
14Derlenen malzemenin tasnifi, arşivlemeye hazır hale getirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Çobanoğlu, Ö. 1999, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay.,Ankara.. 1-Sakaoğlu, S. 1988, Sahada Derleme Metotları, Kültür Bakanlığı Yay., 2- Oğuz, Ö. 2010, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Akçağ Yay., Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1454554545555
ÖÇ2435555344455
ÖÇ3554544455555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr