Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300505101ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ IZorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tarihsel derinlik ve karşılaştırmalı metodoloji de dikkate alınarak modern Türk toplumlarının başta dilleri olmak üzere, edebiyat tarihleri, bugünkü edebî durumları, siyasî ve kültür tarihleri, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıları üzerine araştırmalar yapmak ve bu alanda çalışacak uzmanlar yetiştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Abalı
Öğrenme Çıktıları
1Araştırmacıların önerdiği Çağdaş Türk Lehçelerini değişik tasnif etme biçimlerini listeler
2Batı (Oğuz) ve Doğu Grubu Lehçelerini örnek metinler üzerinde inceler.
3Batı ve Doğu Grubu Lehçelerinin fonetik, morfolojik ve sentaktik özelliklerini örnek metinler üzerinde ayırt eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çağdaş Türk Lehçelerinin Mahiyeti
2Çağdaş Türk Lehçelerinin Tasnifi
3Çağdaş Türk Lehçelerinin Tasnifi
4Batı (Oğuz) Grubu Lehçeleri
5Batı (Oğuz) Grubu Lehçeleri
6Batı (Oğuz) Grubu Lehçeleri
7Batı (Oğuz) Grubu Lehçeleri
8Batı (Oğuz) Grubu Lehçeleri
9Batı (Oğuz) Grubu Lehçeleri
10Doğu Grubu Lehçeleri
11Doğu Grubu Lehçeleri
12Doğu Grubu Lehçeleri
13Batı ve Doğu Grubu Lehçelerinin Tarihî ve Modern Türk Lehçeleri Arasındaki Yeri
14Batı ve Doğu Grubu Lehçelerinin Tarihî ve Modern Türk Lehçeleri Arasındaki Yeri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Buran, Ahmet (2001). Çağdaş Türk Lehçeleri, Ankara: Simurg. 2-Biray, Nergis (2016). Çağdaş Türk Lehçeleri, İstanbul: Kesit. 3-Doğan, İsmail ve Güllüdağ Nesrin (2016). Nogay Destanları , Ankara: TDK
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1344555444444
ÖÇ2445554545554
ÖÇ3445545545455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr