Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300506103TÜRK HALK EDEBİYATI VZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tasavvufu ve tasavvufa dayalı Tekke Edebiyatı/Dinî-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatını her yönüyle tanıtmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI
Öğrenme Çıktıları
1Tasavvuf düşüncesinin ortaya çıkışına neden olan etmenleri öğrenir.
2Dini-Tasavvufi Türk edebiyatının nazım ve nesir türleri hakkında bilgi sahibi olur.
3Türk edebiyatının belli başlı tasavvuf şairleri hakkında bilgi edinir.
4Tasavvufi metinler üzerinde incelemeler yapar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dini-tasavvufi Türk Halk Edebiyatıyla ilgili kaynakların tanıtılması.
2Türkler-İslam ve tasavvuf, İnanç, din ve tasavvuf kavramları
3Tasavvufa ait bazı terimler, Anadoludaki tasavvuf akımları ve tarikatlar
4Dini-tasavvufi Türk Halk edebiyatının oluşması
5Dini-tasavvufi Türk Halk Edebiyatı kolları
6Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatında Nazım
7Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatında Nesir
8Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatında Tür ve Şekil
9Ahmet Yesevi
10Yunus Emre
11Mevlânâ Celâleddin Rûmî
12Alevi-Bektaşi İnanç Temelleri
13Hacı Bektaş-ı Veli, Kaygusuz Abdal, Abdal Musa
14Hacı Bayram Veli, Pir Sultan Abdal et al. poets
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Artun, Erman (2006), Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı, İstanbul, Kitabevi yayınları. Ocak, Ahmet Yaşar (2000), Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İstanbul, İletişim Yayınları. Akarpınar, R. Bahar Mustafa Arslan (2010), ?Tekke-Tasavvuf Edebiyatı?, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 7.b., Ankara, Grafiker Yayınları, s.339-392.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1344554445355
ÖÇ2454545454345
ÖÇ3544434555553
ÖÇ4445555454454
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr