Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300506104ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ IIZorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
13.-15. yüzyıllardaki Türk Dili yadigârları, döneme ait yazma eserlerin okunması, sesbilgisel, biçimbilgisel ve sözdizimsel özellikler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ
Öğrenme Çıktıları
11 Oğuzlar ve Oğuz Türkçesi ile ilgili ilk bilgilerinin ve yeterliliklerin üzerine yeni bilgi, kavramlar kazanır buna bağlı olarak Eski Oğuz Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında ilişki kurma becerisi kazanır. 2 Eski Anadolu Türkçesi ile ilgili bilgilerin kaynağına ulaşabilme, bu metinleri tanıma ve okuyabilme becerisi kazanır. 3 XIII.-XV. yy. Türk kültürü ve dili hakkında gerekli bilgileri kazanır ve günümüz ile karşılaştırma olanağı yakalar. 4 Bilimsel yöntemleri kullanarak dönem metinlerinin inceler tahlil ve tasnif eder. 5 XIII.-XV. yy. Türk şair ve yazarlarını tanır ve eserlerini asıl nüshalarından okuyabilme yeteneğine ulaşır. 6 Bölüm dışı disiplinlerden özellikle Tarih disiplini ile arasında ilişki kurarak dillik süreçleri tarihsel süreçlerle ilişkilendirme becerisi edinir. 7 Dönemin dil özelliklerini iyi tanır ve bugünkü sözcüklerin tarihi gelişimini yakalama becerisi ile günümüzün söz varlığını daha iyi tanıma ve doğru şekilde kullanma becerisi edinir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Eski Anadolu Türkçesinin genel ve temel niteliklerini kavratmak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Batı Türkçesinin (Eski Anadolu Türkçesi)oluşumu ve kaynakları. 2 Karışık dillilik ve karışık dilli eserler. 3 Karışık dilli eserler (Kıssa-i Yusuf, Behçetü'l Hadayık vb.) üzerine incelemeler. 4 Karışık dilli eserler üzerine incelemeler. 5 Sultan Veled'in Türkçe şiirleri üzerinde incelemeler. 6 Yunus Emre ve Yunus Emre divanı üzerinde incelemeler. 7 Ara sınav 8 Yunus Emre ve Yunus Emre divanı üzerinde incelemeler. 9 Yusuf u Züleyha mesnevisi üzerinde incelemeler. 10 Yusuf u Züleyha mesnevisi üzerinde incelemeler. 11 Dede Korkut Kitabı üzerinde incelemeler. 12 Dede Korkut Kitabı üzerinde incelemeler. 13 Süheyl ü Nevbahar üzerinde incelemeler. 14 Süheyl ü Nevbahar üzerinde incelemeler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mecdut Mansuroğlu, Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri Türkçe Cem Dilçin, Süheyl ü Nevbahar Türkçe Muharrem Ergin, Kitab-ı Dede Korkut Türkçe Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi Türkçe Mecdut Mansuroğlu, Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri Türkçe Cem Dilçin, Süheyl ü Nevbahar Türkçe Muharrem Ergin, Kitab-ı Dede Korkut Türkçe Hatice Şahin, Eski Anadolu Türkçesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım111
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma3515
Ev Ödevi3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1344455334455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr