Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300505103TÜRK HALK EDEBİYATI IVZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anadolu sahası aşıklık geleneğini tanıtmak, Aşıklık geleneğini hazırlayan edebi ve sosyokültürel zemini anlatmak, Aşık toplantıları hakkında bilgi vermek, Aşık şiiri örneklerini incelemek, önde gelen Aşıkları tanıtmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI
Öğrenme Çıktıları
1Aşıklık geleneğini doğuran edebi ve sosyokültürel etmenlerin farkına varır.
2Aşık edebiyatının oluşumunu, gelişimini anlar.
3Aşık edebiyatı edebi ürünlerini tanır ve bunlar üzerinde incelemeler yapar.
4Belli başlı aşıkların hayatı ve sanatı hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dönem programı tanıtımı, dersle ilgili doküman (kitap, dergi, vb.) önerileri
2Baksı, kam, ozan, âşık, şair, kalem şairi vb. terimlerin açıklamalarını geçmişten günümüze uzanan çizgide vermek
3Âşıklık geleneği ve âşık edebiyatı kavramının açıklamak ve geleneği oluşturan faktörleri anlatmak
4Anadoluda âşık edebiyatının oluşumu ve gelişimini anlatmak
5Âşık, âşığın yetişmesi, mahlas alması, özellikleri, vb. kavramları anlatmak ve tanıtmak
6Âşıklık geleneğinin yürütüldüğü sözlü ve yazılı (âşıklar bayramı, fasıllar gibi) ortamları geleneğe uygun sırasıyla tanıtmak
7Âşık edebiyatının heceli türlerini örnekleriyle tanıtmak ve incelemek
8Âşık edebiyatının aruz ölüsüyle yazılan türlerini örnekleriyle tanıtarak incelemek
9Yüzyıllara göre 14. yüzyıldan başlayarak 15 ve 16. yüzyıl âşıklık geleneğinin temsilcilerini tanıtmak ve şiirlerini incelemek
1017. yüzyıl âşıklarını tanıtmak ve Karacaoğlan üzerinde durmak
1117. yüzyıl âşıklarından Âşık Ömer, Gevherîyi tanıtmak ve örnek şiirlerini incelemek
1218. yüzyıl âşıklarını tanıtmak, Âşık Levnî üzerinde durmak ve örnek şiirlerini incelemek
1319. yüzyıl âşıklarını tanıtarak öne çıkan âşıkları örnek şiirleriyle incelemek
1420. yüzyıl ve günümüz âşıklarını tanıtarak öne çıkan âşıkları örnek şiirleriyle incelemek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M. Fuad Köprülü, Türk Saz Şairleri I, Türk Edebiyatındea Âşık Tarzının Menşe ve Tekâmülü XVI. ve XVII. Asır Saz Şairleri, Ankara 1962 Doğan Kaya, Âşık Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul 2000. Erman Artun, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Ankara 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi3721
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ144453 5 54 4
ÖÇ245554 4 45 4
ÖÇ355543 4 35 4
ÖÇ444554 4 44 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr