Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300505102ESKİ TÜRK EDEBİYATI IIIZorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
XVI. yüzyıl Osmanlı sahasında gelişen Türk edebiyatının tüm yönleriyle (dönemin özellikleri, temsilcileri ve eserleri) ele alınıp öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1XVI. yüzyıl Osmanlı sahası şair ve yazarları hakkında bilgi sahibi olur.
2XVI. yüzyıl mesnevileri ve mensur eserleri hakkında bilgi sahibi olur.
3XVI. yüzyıl Osmanlı dönemi Türk edebiyatının edebî metinlerini okuyabilir, anlayabilir ve yorumlayabilir.
4XVI. yüzyıl Osmanlı sahası Türk edebiyatının özelliklerini kavrayıp analiz yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
-
Dersin İçeriği
XVI. Yüzyılda Anadolu ve Azerî Sahası Türk Edebiyatı: Zati, Hayâli, Figânî, İshak Çelebi, Emrî, Nev'i, Bağdatlı Ruhi, Bâki, Taşlıcalı Yahya, Hakâni, Fuzûli, Hatai; XVI. yüzyılda tezkirecilik: Latifi, Sehi, Âşık Çelebi, Ahdi, Kınalızade Hasan Çelebi; XVI. yüzyılda edebî biçimlere bakış: mesnevî, gazel, kaside ve diğer biçimler; XVI. yüzyıllara ait manzum metinler üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları (Ahmedî, Nesimî, Şeyhî; Bakî, Fuzulî); XVI. yüzyıllara ait tezkire ve tarih gibi mensur yazı türler üzerinde okuma ve inceleme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1XVI. yüzyıl Türk edebiyatına genel bir bakış: Anadolu, Çağatay ve Azeri Sahası Türk edebiyatları hakkında bilgi sahibi olma.
2XVI. yüzyılda edebî türlere genel bakış, manzum ve mensur eserleri tanıma
3Dönemin önemli temsilcileri hakkında bilgi edinme ve seçilen metinleri okuyup anlama, yorumlama
4Dönemin önemli temsilcileri hakkında bilgi edinme ve seçilen metinleri okuyup anlama, yorumlama.
5Dönemin önemli temsilcileri hakkında bilgi edinme ve seçilen metinleri okuyup anlama, yorumlama.
6Dönemin önemli temsilcileri hakkında bilgi edinme ve seçilen metinleri okuyup anlama, yorumlama.
7Dönemin önemli temsilcileri hakkında bilgi edinme ve seçilen metinleri okuyup anlama, yorumlama.
8Ara Sınav
9XVI. yüzyılda edebî türlere genel bakış ve mensur eseler hakkında bilgi edinme
10XVI. yüzyılda edebî türlere genel bakış ve mensur eseler hakkında bilgi edinme.
11XVI. yüzyılda edebî türlere genel bakış ve mensur eseler hakkında bilgi edinme.
12Şair Padişahlar: Yavuz Sultan Selim (Selimi), Kanuni (Muhibbi)’nin ve diğerlerinin hayatı, edebi kişiliği, eserleri ve şiirlerinden örnekleri inceleme, Örnek metin okuma ve uygulama.
13Örnek metin okuma ve uygulama.
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şentürk, Ahmet A. ve Kartal, Ahmet, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Dergâh Yay., İstanbul, 2012. Mengi, Mine, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2019. Kartal, Ahmet, Doğu’nun Uzun Hikâyesi Türk Edebiyatında Mesnevi, Doğu Kütüphanesi Yayınları, İstanbul, 2013. Tarlan, Ali Nihad, Fuzuli Divanı Şerhi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2017. İsen, M.-F. Kılıç-İ.H. Aksoyak-A. Erduran, Şair Tezkireleri, Grafiker Yay., 2002. İsen, M.-M. Macit-O. Horata-F. Kılıç-İ.H. Aksoyak, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara, 2012. İz, Fahir, Eski Türk Edebiyatında Nazım 1-2, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995. Küçük, Sabahattin, Baki Divanı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1994. Levend, A. Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi. Dergâh Yayınları, İstanbul, 2014 Pala, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yayınları, 2018. Onay, A. Talat, Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul, 2021.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
-
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı11010
Derse Katılım133
Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma12020
Ev Ödevi11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1545335545434
ÖÇ2545335545434
ÖÇ3545335545434
ÖÇ4545335545434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr