Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300504105ESKİ TÜRKÇE IIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, birinci dönemin devamı olarak Eski Türkçe döneminin yazı dillerinden olan Uygur Türkçesini dil bakımından değerlendirmektir. Türk dilinin Uygur Kağanlığı döneminde yazılmış el yazması metinlerin, ilk Türk şiirlerinin, hukuk, din, edebiyat vb. konulardaki belgelerin Türk dili tarihi çerçevesinde ses, şekil ve anlam açısından tahlil edilmesi de dersin hedefleri arasındadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Nesrin GÜLLÜDAĞ
Öğrenme Çıktıları
11) Tarih ve dil bilincine ulaşır. 2) Uygur Türkçesi ile yazılan eser hakkında bilgi sahibi olur. 3) Türkçenin ilk yazılı eserlerini tanır ve Türkçenin tarih içinde geçirmiş olduğu ses bilgisel ve biçim bilgisel evrimini kavrar. 4) Türkçenin güncel meselelerini tarihî kökenleri ile bilir ve çözüm yolları üretip bunları uygular. 5) Türk dili, tarihi ve kültürü konularında gerekli bilgilere sahip olabilecekler. 6) Uygur Türkçesinin ses, şekil ve söz varlığı hakkında fikir sahibi olur. 7) Eski Türkçe metinleri üzerinde gramer araştırması yapılabilir. 8) Eski Türkçe döneminde kullanılan Uygur alfabesi ile ilgili bilgiler edinir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Eski Türkçe dönemindeki yazı dillerinden olan Uygur Türkçesini yazılı metinler yoluyla takip edip Uygur Türkçesini; ses bilgisi, şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceleyen bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
11 Kaynak kitapların tanıtılması, Uygur Türkçesi döneminde Türkler, siyasi ve coğrafi özellikler 2 Uygur Türkçesinin yazım özellikleri 3 Uygur Türkçesine ait yazmaların genel özellikleri, örnek metinler 4 Uygur Türkçesinin ses özellikleri 5 Uygur Türkçesinin biçim özellikleri 6 Uygurca metinler üzerinde ses ve biçim değişmelerini art zamanlı inceleme 7 Ara sınav 8 Uygur Türkçesinde yapım ve çekim ekleri, el yazmalarına bağlı olarak inceleme 9 Uygur Türkçesinde yapım ve çekim ekleri, el yazmalarına bağlı olarak inceleme 10 Uygur Türkçesinin söz varlığı, yerli yabancı unsurlar, anlam olayları, örnek yazmalar üzerinde inceleme 11 Uygur Türkçesi cümle bilgisi 12 Uygurcaya ait farklı metinler üzerinde art zamanlı ses, biçim ve sentaks incelemesi 13 Uygurcaya ait farklı metinler üzerinde art zamanlı ses, biçim ve sentaks incelemesi 14 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
[1] HAMILTON, James Russell, Buddhacılığa İlişkin Uygurca El Yazması-İyi Ve Kötü Prens Öyküsü, TDK Yay., Ankara 1998[2] GABAİN, A. Von, Eski Tükçenin Grameri (Çev. Mehmet Akalın), TDK Yay., Ankara 2000 [3] PELLIOT, Paul, Uygur Yazısıyla Yazılmış Oğuz Han Destanı Üzerine, TDK Yayınları, Ankara 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım111
Bireysel Çalışma11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma3515
Ev Ödevi3515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1344335534443
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr