Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300504102ESKİ TÜRK EDEBİYATI IIZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
XV. yüzyılda Anadolu'da gelişen Türk edebiyatının özelliklerini öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1XV. yüzyılda teşekkül eden siyasî, kültürel ve edebî hayata dair bilgi edinir
2XV. yüzyıl Osmanlı dönemi Türk edebiyatının edebî metinlerini okuyabilir, anlayabilir ve yorumlayabilir
3XV. yüzyılın önemli şair ve yazarları hakkında bilgi sahibi olur
4XV. yüzyıl mesnevileri ve mesnevi yazarları hakkında bilgi sahibi olur
5XV. yüzyıl nesri, nesir yazarları ve eserleri hakkında bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
XV. yüzyılda Anadolu'da gelişen Türk edebiyatının özellikleri, bu dönemin önemli temsilcileri ve bu temsilcilerin eserlerinden örnek metinlerin incelenmesi. XIV. Yüzyılda Edebî Biçimlere Bakış; XV. Yüzyılda Eski Türk Edebiyatı (Ahmed-i Daî, Şeyhî, Ahmed Paşa, Necati, Mesihî, Ahî, Cafer Çelebi, Süleyman Çelebi, Hamdullah Hamdî, Cem Sultan, Nizamî, Adnî); XV. yüzyılda manzum edebî biçimlere bakış (gazel ve kaside, mesnevî, diğer edebî biçimler); XV. yüzyıl Türk Edebiyatında düzyazı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1XV. Yüzyıl Türk Edebiyatının genel özellikleri ve dönemin edebî gelişimi--
2Dönemin önemli temsilcileri hakkında bilgi sahibi olma--
3Dönemin önemli temsilcileri hakkında bilgi sahibi olma--
4Dönemin önemli temsilcileri hakkında bilgi sahibi olma--
5Örnek metin okuma ve uygulama--
6Örnek metin okuma ve uygulama--
7Örnek metin okuma ve uygulama--
8Ara Sınav--
9Örnek metin okuma ve uygulama--
10Örnek metin okuma ve uygulama--
11Örnek metin okuma ve uygulama--
12Örnek metin okuma ve uygulama--
13Örnek metin okuma ve uygulama--
14Final Sınavı--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şentürk, A., Kartal A. (2005). Eski Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: Dergâh Yay. Mazıoğlu, H. ( ) "Eski Türk Edebiyatı" Türk Ansiklopedisi. Mengi, M. (1997) Eski Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Akçağ. Akün, Ömer F. Divan Edebiyatı. İstanbul: TDVİA, C. 9, s. 389-427 Büyük Türk Klâsikleri, C. 1-6., İstanbul: Ötüken-Söğüt Yay. Dilçin, C. (1983). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK. Aydemir, Abdullah. (1992). İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler. Ankara: DİB Yay. Ahmet Paşa Divanı, Haz. Tarlan, A. N. (1992). Ankara:Akçağ Yay.. Tolasa, H. (1973). Ahmet Paşa'nın Şiir Dünyası. Ankara: Atatürk Ünv. Yay. Ankara. Pala, İ. (1998). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yay. Levend, A. S. (1980). Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi. Onay, A. T. (2021). Açıklamalı Divan Şiiri Sözlüğü - Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı. Bilge Kültür Sanat.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma4520
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma61272
Ev Ödevi2510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)129
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1535335545554
ÖÇ2535335545554
ÖÇ3535335545554
ÖÇ4535335545554
ÖÇ5535335545554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr