Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300503104TÜRKİYE TÜRKÇESİ IIIZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türkçe’nin sentaks özelliklerini kavratmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Derya KARACA
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Türkçesi hakkında bilgi edinir;
2Türkiye Türkçesinin cümle ögeleri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinir;
3Türkiye Türkçesinin kelime grupları ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinir;
4Türkiye Türkçesi metinlerinde kelime grupları ve cümle yapısını çözümleyebilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye Türkçesinin sentaks özellikleri, Türkiye Türkçesinde kullanılan kelime grupları, cümleler, cümlenin unsurları seçilmiş çağdaş metinlerden hareketle işlenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, işleyişi, temel kaynaklarının tanıtımı ve değerlendirilmesi
2Türkçe dizim bilgisinin ana hatları.
3Türkçe dizim bilgisinin sorunları.
4Cümleyi oluşturan öğelerin genel olarak tanıtılması.
5Öğe çözümlemelerinin yapılması ve cümle türlerinin tanıtılması.
6Yapısına ve anlamına göre cümlelerin açıklanması.Yüklemin yerine ve türüne göre cümleler konusunun anlatılması.
7Türkiye Türkçesinden seçilen metinler üzerinde dizim çözümlemeleri.
8Ara Sınav
9Türkiye Türkçesinden seçilen metinler üzerinde dizim çözümlemeleri.
10Türkiye Türkçesinden seçilen metinler üzerinde dizim çözümlemeleri.
11Türkiye Türkçesinden seçilen metinler üzerinde dizim çözümlemeleri.
12Türkiye Türkçesinden seçilen metinler üzerinde dizim çözümlemeleri.
13Türkiye Türkçesinden seçilen metinler üzerinde dizim çözümlemeleri.
14Türkiye Türkçesinden seçilen metinler üzerinde dizim çözümlemeleri.
15Türkiye Türkçesinden seçilen metinler üzerinde dizim çözümlemeleri.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKBAYIR, Sıddık (2006), Cümle ve Metin Bilgisi, Ankara: Pegem Yayıncılık BANGUOĞLU, Tahsin (2015), Türkçenin Grameri, Ankara: TDK Yayınları. BESEREK, Ahmet (1991), Türkçede Cümle Yapısı, İstanbul: MEB Yayınları. BİLGEGİL, M. Kaya (1984), Türkçe Dilbilgisi, İstanbul: Dergah Yayınları. KARAHAN, Leyla (1994), Türkçede Söz Dizimi, Ankara: Akçağ Yayınları. KARAÖRS, M. Metin (1993), Türkçenin Söz Dizimi ve Cümle Tahlilleri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı212
Derse Katılım236
Bireysel Çalışma21530
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma212
Okuma22040
Ev Ödevi21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ134543 5 54 4
ÖÇ245434 5 44 5
ÖÇ355454 3 44 4
ÖÇ443555 5 55 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr