Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300503103TÜRK HALK EDEBİYATI IIZorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Aşık tarzı destan geleneği, masal ve halk hikayeleri konusunda ve özellikleri hakkında bilgi edinerek, geçmişten günümüze bu türlerin gelişimi ve bugüne bakan özellikleri hakkında bilgi edinmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI
Öğrenme Çıktıları
1Masal türü hakkında bilgi edinir ve masalın geçmişten günümüze gelen özellikleri sorusunu cevaplar.
2Masal türü hakkında bilgi edinir ve masalın geçmişten günümüze gelen özellikleri sorusunu cevaplar.
3Anonim halk edebiyatı mensur ürünlerini tanır, üzerinde incelemeler yapar.
4Anonim halk edebiyatı mensur ürünlerini tanır, üzerinde incelemeler yapar.
5Masal kuramları ve inceleme yöntemlerini öğrenir.
6Masal kuramları ve inceleme yöntemlerini öğrenir.
7Masal, halk hikayesi, fıkra ve efsane türleri hakkında bilgi sahibi olur.
8Masal, halk hikayesi, fıkra ve efsane türleri hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dede Korkut Hikayeleri
2Dede Korkut Hikayelerinin Giriş Kısmı
3Dede Korkut Hikayelerinin Analizi
4Masal
5Masal Araştırmaları
6Masal Tipleri Ve Keloğlan Masalları
7Halk Hikayesi
8Türk Halk Hikayeciliği
9Kerem İle Aslı Hikayesinin Analizi
10Efsane
11Türk Efsaneleri
12Fıkra
13Fıkra Anlatma Geleneği
14Fıkra Tipleri Ve Nasrettin Hoca Fıkraları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türk Halk Edebiyatı El Kitabı Pertev Naili Boratav=100 Soruda Türk Halk Edebiyatı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1334544344555
ÖÇ2534554354454
ÖÇ3345445545444
ÖÇ4443445455555
ÖÇ5            
ÖÇ6            
ÖÇ7            
ÖÇ8            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr