Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300503101OSMANLI TÜRKÇESİ IIIZorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Türkçesiyle yazılmış metinleri okuyup anlama becerisi kazandırmak ve metinleri okuyup yorumlayabilmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Derya KARACA
Öğrenme Çıktıları
113-20. yüzyıllar arasında Türkçe metinlerde kullanılan Arap alfabesini (Osmanlı alfabesi) öğrenir.
2 Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe metinleri okur ve günümüz alfabesine aktarır.
3Latin harfli Türkçe bir metni Arap alfabesiyle yazar.
4Arapça unsurları kavrar ve Osmanlı Türkçesindeki yerini öğrenir.
5Farsça unsurları kavrar ve Osmanlı Türkçesindeki yerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Farklı yüzyıllara ilişkin seçilen matbu ve el yazması metinleri tanır. Osmanlı Türkçesindeki Farsça sözcükleri tanır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Osmanlı Türkçesi I ve Osmanlı Türkçesi II derslerinin temel başlıklarını ana hatlarıyla tekrarlama ve bilgi tazeleme.--
2Arapça kelimelerin yapısı, asli ve zaid harfler, Arapça kelimelerin vezinlerin tanınması.--
3Aksam –ı seb’a, Arapça kelimelerde çokluğun tespit edilmesi
4Arapça masdarlar ve çeşitlerinin incelenmesi.--
5Arapça masdarlar ve çeşitlerinin incelenmesi.--
6Arapça masdarların Türkçede kullanılış şekillerinin tespiti.--
7Arapça çokluk vezinlerinin tanıtımı.--
8Ara Sınav
9Farsça kelimelerin yapısı, Farsça sayılar ve türemiş isimler incelenmesi.--
10Farsça, isimden türemiş sıfatların incelenmesi.--
11Farsça, fiilden türemiş isimler ve sıfatlar. Farsça, birleşik isimlerin incelenmesi.--
12Metin okuma ve uygulama çalışmalarının yapılması.--
13Metin okuma ve uygulama çalışmalarının yapılması.--
14Metin okuma ve uygulama çalışmalarının yapılması.--
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu 1, İstanbul 2008. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri; İstanbul 1991. Mehmet Eminoğlu, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Ankara 2008. Ferit Develioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2003. Şemsettin Sami, Kâmus-i Türkî, İstanbul 1987.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav212
Final Sınavı212
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım21020
Takım/Grup Çalışması155
Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma2612
Ev Ödevi22040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ154445 5 45 4
ÖÇ254334 4 44 5
ÖÇ354433 3 54 4
ÖÇ454544 4 33 4
ÖÇ555554 3 43 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr