Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300502106TÜRK DİLİ TARİHİ IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk dilinin tarihî dönemlerinin ve bu dönemlere bağlı dil kullanımının öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Derya KARACA
Öğrenme Çıktıları
1Orta Türkçe döneminin Türk dili tarihi içerisindeki yerini öğrenir.
2
3
4
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk Dilinin eski dönemleri ve bu dönemlerine ait eserler hakkında genel bilgiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Orta Türkçenin tanımı.
2Karahanlı Türkçesi dönemi ve eserleri.
3Harezm Türkçesi dönemi ve eserleri
4Kıpçak Türkçesi Dönemi ve Eserleri
5Eski Anadolu Türkçesi Dönemi ve Eserleri
6Eski Anadolu Türkçesi Dönemi ve Eserleri
7Ara Sınav
8Eski Anadolu Türkçesi Dönemi ve Eserleri
9Yeni Türkçe Dönemine Genel Bakış
10Çağatay Türkçesi Dönemi ve eserleri
11Osmanlı Türkçesi Dönemi
12Osmanlı Türkçesi Dönemi
13Dilde Sadeleşme Hareketleri ve Yeni Lisan.
14Günümüz Türkçesi ve Sorunları.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÜSTÜNER, Ahat; Türkçenin Tarihî Gelişmesi, Bilge Kültür Yay., 2017. CAFEROĞLU, Ahmet; Türk Dili Tarihi I-II, İstanbul, Alfa Yay., 2001. ERCİLASUN, Ahmet. B.; Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara, Akçağ Yay., 2004. AKAR, Ali; Türk Dili Tarihi, Ankara, Ötüken Yay., 2005. ŞAHİN, Hatice; Eski Anadolu Türkçesi, Ankara, Akçağ Yay., 2009. AKALIN, Mehmet; Tarihi Türk Şiveleri, Ankara, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav00
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı00
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ135444 3 54 5
ÖÇ235444 3 54 5
ÖÇ335444 3 54 5
ÖÇ435444 3 54 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr