Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300502105TÜRKÇE KOMPOZİSYON IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerde birleştirici ve bütünleştirici bir ana dili sevgi ve şuurunu uyandırmak. Türkçe'nin dil ve kullanım özelliklerini; bilim, sanat ve kültür dili düzeyinde öğretmek ve öğrencilerin dili doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini geliştir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Nusret YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Kompozisyon dersinin temel hedeflerinden olan plân yapmayı öğrenir.
2Öğrenen kişi konumundan, aynı zamanda inceleyen, araştıran ve edindiği bilgileri hayata taşıyan konumuna yükselir.
3Zamanı ve davranışlarını yönetme becerisi kazanır.
4Kompozisyonun temel bilgilerini beceriye dönüştürür.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkçe'nin imlâsı, temel kompozisyon bilgileri, kompozisyon yazmada başarının yolları, duygu, düşünce üretme, düzenleme, planlama, anlatımın özellikleri, türler, bilimsel yazıların hazırlanması, metin incelemeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Not Çıkarma ve Özetleme Yöntemleri
2Konuşma; Nedir, Neden Önemlidir?
3Diksiyon ve Önemi, Başarılı Bir Diksiyon İçin Uyulması Gereken Kurallar, Diksiyon Alıştırmaları
4Konuşma Becerisi, Başarılı Bir Konuşma İçin Gerekli Unsurlar
5Konuşma Türleri
6 Dinleme Nedir? Dinleme Türleri
7Etkili Dinleme İlkeleri, Dinlemenin Verimliliğini Artırma
8Ara sınav
9Şiir Okuma Teknikleri
10Tartışma; Açık Oturum, Sempozyum, Panel, Forum, Münazara, Kolokyum
11Diğer Sözlü Anlatım Türleri; Konferans, Söylev
12İletişim ve Anlama
13Okuma; Önemi, Unsurları, Okuma Becerisi, Eleştirel Düşünce, Eleştirel Okuma, Eleştirel Dinleme
14Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof.Dr.Şerif Aktaş- Prof.Dr. Osman Gündüz,Yazılı ve Sözlü Anlatım-Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yay., Ank.2011. Sabahat Emir, Örnekleriyle Kompozisyon Yazma Sanatı, Emir Yay., İst. 1973. Doç.Dr.Yavuz Bayram, Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri(Sözlü ve Yazılı Anlatım Etkinlikleri), Kriter Yay., İstanbul 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Ev Ödevi5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)67
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ144454 4 45 4
ÖÇ244443 5 44 5
ÖÇ334334 5 43 5
ÖÇ455554 4 55 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr