Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300502104TÜRKİYE TÜRKÇESİ IIZorunlu124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkçenin söz varlığına hâkimiyet sağlamak, kelime gruplarının yapı ve işlev özelliklerini belletmek; cümle kavramını, Türkçede cümlenin kurucu unsurlarını ve anlatım imkânlarını öğretmek; dilin doğru kullanımını benimsetmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GÜLLÜDAĞ
Öğrenme Çıktıları
1Türkçenin kelime gruplarının yapı ve işleyiş özelliklerini öğrenerek örnekler üretebilme
2Türkçede cümle kuruluşuna katılan ögeleri yapı ve işleyiş özelliklerine bağlı olarak tanıyıp ayırt edebilme
3Cümleyi bir anlatım birimi olarak algılayarak daha küçük ve büyük birimleri düzenleyebilme
4Anlatım bozukluğuna yol açmayacak şekilde metin oluşturabilme
5Türkçenin nasıl doğru kullanılacağını öğretebilecek, metinler üzerinde cümle çalışması yapabilme ve yaptırabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kelime grupları, cümle kuruluşu, cümlenin türleri ve bunların sentaktik ve semantik özellikleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Söz dizimi, dillerin söz dizimi özelliklerine göre sınıflandırılması,söz dizimi alanında yapılan çalışmaların niteliği, söz dizimi alanının birimleri
2Kelime-anlatım-tür; kelime grubu / tanımı, kullanılışı, görevleri, ele alınışı. Türkçede kelime grupları; iyelik grubu, isim ve sıfat tamlamaları (yapı ve kullanılış özellikleri), örnekler
3Unvan, sayı, edat, bağlama, birleşik isim ve fiil grupları (yapı ve kullanılış özellikleri), örnekler
4Kısaltma grupları; isnat, yükleme, yaklaşma, bulunma, uzaklaşma / ayrılma, ilgi, vasıta grupları (yapı ve kullanılış özellikleri), örnekler
5Fiil şekillerine dayalı kelime grupları; isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil grupları (yapı ve kullanılış özellikleri), örnekler
6Kelime gruplarının tespiti ve kurucu birimlerine ayrılması çalışması
7Cümle; tanımlanışı, yardımcı ve asıl ögeleri, Türkçede cümle konusunun ele alınışı (ögelerin ele alınışı ve adlandırılması.
8Ara sınav
9Cümle türleri yapı bakımından cümlelerin belirlenmesi, Türkçede birleşik cümle problemi
10Birleşik cümle çeşitleri (Şart, içiçe ve ki'li birleşik cümle, katmerli birleşik cümle), yapı ve çözümleme yöntemleri
11Cümle çözümleme yöntemleri; çözümlemede uygulama basamakları, görev ismine göre kurucu öge çözümleme yöntemi, ayraçlama-dizim ağacı oluşturma yöntemleri
12Kelime grubu ve cümle incelemesi
13Seçilmiş metinler üzerinde yapı ve anlam bakımından cümle ve metin incelemeleri; cümleden büyük birlikler ve ele alınışları, metin kavramı içinde cümlenin rolü
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karahan, Leyla. 2008; Türkçede Söz Dizimi, Akçağ Yayınları, Ankara. Akbayır, Sıddık. 2006; Cümle ve Metin Bilgisi, Pegem Yayıncılık, Ankara. Aksan, Doğan.2005; Anlambilim, Engin Yayınları, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)134
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ155334 5 34 4
ÖÇ255334 5 34 4
ÖÇ355334 5 34 4
ÖÇ455334 5 34 4
ÖÇ555334 5 34 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr