Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300502103TÜRK HALK EDEBİYATI IZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk halk edebiyatı içinde yer alan anlatıma bağlı türlerden destanı tanıtmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI
Öğrenme Çıktıları
1Destan kavramını öğrenir.
2Alanda çalışmaları olanları tanır.
3Halk Edebiyatının destan ürünlerini kavrar.
4Türk Destanlarını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Destan kavramı, türün özellikleri, Türk Destanları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sözlü geleneğin oluşumu ve ilk dönem sözlü ürünleri hakkında bilgi verilmesi
2Destan türü ve Türk destancılık geleneği hakkında bilgi verilmesi
3Altay destanları hakkında bilgi verilmesi ve Yaratılış destanı metin analizi
4İskit destanları hakkında bilgi ve Alp Er Tunga, Şu destanları metin analizi
5Uygurca ve Farsça Oğuz Kağan destanları hakkında karşılaştırmalı bilgi verilmesi
6Göktürk destanları (Ergenekon, Bozkurt)
7Uygur Destanları (Türeyiş, Göç)
8Ara Sınav
9Köroğlu Destanı ile ilgili genel bilgiler, yapılan çalışmalar ve destanın kolları
10Köroğlu destanı metin analizi
11Manas destanı ile ilgili genel bilgiler, yapılan çalışmalar
12Manas destanı bölümlerinin incelenmesi
13Danişmend-Battalgazi destanları ile Hz. Ali cenknameleri hakkında bilgi verilmesi ve metin analizi
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz, İslamiyet Öncesi Türk Destanları, Ötüken Yay., İstanbul, 2002 M. Necati Sepetçioğlu, Karşılaştırmalı Türk Destanları, İrfan Yayınevi, İstanbul 1998 Abdurrahman Güzel, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Akçağ Yay., Ankara, 2012 M. Öcal Oğuz vd. ,Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi177
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1543543545453
ÖÇ2454454554444
ÖÇ3344555453455
ÖÇ4445345444554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr