Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300502102ESKİ TÜRK EDEBIYATINA GİRİŞ IIZorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Edebiyat, edebiyat terimleri, toplum ve edebiyat ilişkisinin tanımlanmasına; edebi metinleri inceleme yöntemleri, edebiyat akımları, şiir bilgisi, düzyazı ve edebî sanatlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Edebi sanatın ne olduğunu ve edebi işlevini kavrar.
2Edebi sanatların farklı tasniflerini kavrar.
3Edebi metinlerdeki estetik unsurları tanır.
4Tarih düşürme ve ebced hesabı hakkında genel bilgileri kavrar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilere edebiyat hakkında temel bilgiler vermek, öğrencilerin bu bilgileri kullanarak metinlerini değerlendirmelerini sağlamaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Edebî sanatların tanımı ve tasnif edilmesi--
2Edebî sanatlardan mecazlar: mecaz-ı mürsel, teşbih, irsal-i mesel ve örnek şiirler üzerinde inceleme--
3Edebî sanatlardan mecazlar: İstiare, kinaye, tariz ve örnek şiirler üzerinde inceleme--
4Mana ile ilgili sanatlar: Tezad, Mugâlata-i maneviye ve örnek şiirler üzerinde inceleme--
5Mana ile ilgili sanatlar: tevriye, istihdam, tevcih, tecahü'l-i arif, istifham ve örnek şiirler üzerinde inceleme--
6Mana ile ilgili sanatlar: Teşhis, hüsn-i talil, mübalağa, ifrat, tefrit ve örnek şiirler üzerinde inceleme--
7Mana ile ilgili sanatlar: tekrir, iktibas, tenasüb ve örnek şiirler üzerinde inceleme--
8Ara sınav
9Mana ile ilgili sanatlar: Leff ü neşr, sihr-i helâl ve örnek şiirler üzerinde inceleme--
10Lafızla ilgili sanatlar: iştikak, cinas, kalb, aks ve örnek şiirler üzerinde inceleme--
11Lafızla ilgili sanatlar: Seci, tarsi, iade, reddü'l-acüz ale's-sadr ve örnek şiirler üzerinde inceleme--
12Harf ve yazıya bağlı hünerler: muamma, lugaz, mühmel ve örnek şiirler üzerinde inceleme--
13Ebced hesabı ve tarih düşürme--
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Saraç, M. A. Yekta (2013). Klasik Edebiyat Bilgisi: Belâgat, Gökkubbe Yay. Tok, Vedat Ali (2011). Edebi Sanatlar Ansiklopedisi. Literatürk Academia. Aktaş, Hasan (2019). Osmanlı Divan Şiirinde Edebi Sanatlar. Yort Savul Akademisi Şenödeyici, Özer (2019). Eski Türk Edebiyatı Alıştırma Kitabı: Edebi Sanatlar ve Şiir Tahlili. Kut Yayınları. Dilçin, Cem. (2000). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara. Tahirü'l-Mevlevi. (1973).Edebiyat Lügatı. İstanbul. Muallim Naci. Istılahatı Edebiye. İstanbul. Külekçi, Numan. (1995). Açıklamalar ve Örneklerle Edebî Sanatlar. Ankara. Sevük, İ. H. (1942). Edebiyat Bilgileri. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım111
Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma31030
Ev Ödevi21020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1435333434333
ÖÇ2435334535333
ÖÇ3535333555433
ÖÇ4435333535333
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr