Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300502101OSMANLI TÜRKÇESİ IIZorunlu125
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders Arapça ve Farsça terkipleri; Arapça unsurları; Arapçada isim; kemiyet bakımından isim; keyfiyet bakımından isim; Yazı çalışmaları; Özel imlalı kelimeler; Takvim bilgisi; Örnek metin çalışmaları ve İleri sözlük kullanım tekniklerini öğretmeyi; Tarihi Türkiye Türkçesi eserlerinin kaleme alındığı Osmanlı Türkçesi alfabesini ve bu alfabe ile yazılmış matbu metinlerin okunma ve yazılmasını öğretmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARI
Öğrenme Çıktıları
1Arapça kökenli sözcüklerde asli (birincil) ve fazlalık (ikincil) harfleri bilir.
2Arapça kökenli sözcüklerin türlerini sıralar.
3Osmanlıcada kullanılan başlıca Arapça mastarları ve bunlarla ilgili örnekleri sıralar.
4Arapça kökenli sözcüklerde kök bulma ve sözcük türetme yollarını bilir.
5Matbu ve el yazısı Osmanlıca metinleri okur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlıca metin okuma-yazma Farsça tamlamalar Arapça tamlamalar Osmanlıca metin okuma-yazma Arapça bazı ön ekler Farsça bazı ön ve son ekler Ara sınav Arapça ve Farsça sayılar Osmanlıca metin okuma-yazma Arapça sözcük türleri ve sözcük ailesi, aksam-ı seb’a Arapça sözcüklerin yapısı: kök bulma Arapça mastarlar Arapça mastarlar Arapça mastarlar Osmanlıca metin okuma-yazma Osmanlıca metin okuma-yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Arapçada sahih ve illetli harfler aslî ve zâid harfler yazılmadıkları hâlde varsayılan harfler Arapçada kök bilgisi
2Mezîd kavramı ve mezid kelimelerdeki zaid harfler
3Arapça kelimelerde kök nasıl bulunur ? Alıştırmalar
4Arapça kelimelerde vezin nasıl bulunur ? Alıştırmalar
5Metin üzerinde yukarıda teorik olarak gösterilen gramer unsurlarının örneklenerek pekiştirilmesi
6Aksâm-ı seb’a, tarif ve tasnifi
7Aksâm-ı seb’a bilgisini pekiştirici örnek metin çalışmaları
8Ara sınav
9Arapçada kelime çeşitleri, tasnif ve tarifler
10Arapçada isim isimlerde kemiyet: müfred,tesniye,cem’ kavramları
11Arapçada kemiyet kavramının pekiştirlmesi ve örnek metin çalışmaları
12Arapçada cem’(çoğul) kavramını pekiştiren tarif ve tasnifler ve çeşitleri üzerine örnek metin çalışmaları
13Metin ve sözlük çalışmaları aracılığıyla yazma, okuma ve gramer bilgilerinin pekiştirilmesi
14Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DEVELİ, Hayati, Osmanlı Türkçesi Klavuzu 1, 2. İstanbul 2002 KURT, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri. Ankara 1993 TİMURTAŞ, F. K., Osmanlı Türkçesine Giriş. İstanbul 1983 REDHOUSE, W., Turkish and English Lexicon. İstanbul 1978 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara 1982 Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yay., İstanbul 1992 Muallim Naci, Lugat-ı Nâci, Çağrı Yay., İstanbul 1987
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Ev Ödevi10660
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ154545 5 53 5
ÖÇ244534 4 45 4
ÖÇ345543 4 54 4
ÖÇ434455 4 44 4
ÖÇ545444 5 44 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr