Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300501106TÜRK DİLİ TARİHİ IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türk dilinin en eski dönemleri ve bu dönemlerine ait eserler hakkında temel bilgileri edinmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Derya KARACA
Öğrenme Çıktıları
1Türk dilinin tarihi dönemlerini öğrenir.
2Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenir.
3Tarihî Türk lehçelerinin dil bilgisi özelliklerini, alfabeleri ve söz varlığını öğrenir.
4Türk dil bilgisini ses, şekil, söz dizimi anlam ve söz varlığı düzeylerinde dil bilimi yöntem ve kuramlarından yararlanarak karşılaştırmalı olarak inceler ve çözümler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk dilinin en eski dönemleri ve bu dönemlerine ait eserler hakkında genel bilgiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dil-Tarih ilişkisi, dil tarihi çalışmalarının amaçları, karşılaştırmalı tarihi dil araştırmalarının ilkeleri.
2Yapı ve kaynak bakımından dünyadaki başlıca dil aileleri.
3Ural-Altay ve Altay dil birliği kuramları.
4Türkçe`nin yaşı ve devrelendirilmesi sorunu Türkçenin arkaik dillerle ilgisi, temel eserleri, kullanılan ölçütler.
5En Eski Türkçe Çağı. Türkçenin ilkçağın diğer dilleriyle ilişki zeminleri
6Bulgarlar ve Türk dili.
7Türkçenin ilk yazılı metinleri. Köktürk alfabesi. Dönemin genel dil özellikleri.
8Ara Sınav
9Köktürk yazılı metinlerinin bulunuşu ve okunuşu.
10Köktürk yazılı metinleri üzerindeki çalışmalar.
11Uygurlar ve Uygurlardan kalan eserler.
12Uygur metinlerinin bulunuşu.
13Uygur Türkçesinin özellikleri.
14Köktürkçe ile Uygurca arasında başlıca farklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÜSTÜNER, Ahat; Türkçenin Tarihî Gelişmesi, Bilge Kültür Yay., 2017. CAFEROĞLU, Ahmet; Türk Dili Tarihi I-II, İstanbul, Alfa Yay., 2001. ERCİLASUN, Ahmet. B.; Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara, Akçağ Yay., 2004. AKAR, Ali; Türk Dili Tarihi, Ankara, Ötüken Yay., 2005. Türk ve Uygur Runik Yazıtlarının Karşılaştırmalı Yayını, çev. Emine Yılmaz, Ankara, TDK Yayınları, 2010. TEKİN, Talat; Orhon Türkçesi Grameri, İstanbul, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bireysel Çalışma10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)88
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ134555 4 44 3
ÖÇ234555 4 44 3
ÖÇ334555 4 44 3
ÖÇ434555 4 44 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr