Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300501105TÜRKÇE KOMPOZİSYON IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temeli yazılı ve sözlü anlatıma dayanan bu ders, öğrencinin güzel ve doğru bir Türkçe ile kendini ifade edebilmesi; okuma, okuduğunu anlama, yorumlama, dinleme ve eleştirme gibi unsurların yanında, çağdaş eğitim sisteminin gereği olarak öğrencinin kişisel becerilerini keşfedip geliştirmeyi amaçlar. Bir başka ifadeyle düşünmeyi, dili kullanmayı ve yeniden üretmeyi hedefler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Nusret YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilir.
2Türk Dilini iyice özümseyerek kendini ifade edebillir ve toplumda kabul görür.
3Kendi anadillerini daha iyi anlayıp kullanabilir.
4Anadiline hakim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilerde birleştirici ve bütünleştirici bir ana dili sevgi ve şuurunu uyandırmak. Türkçenin dil ve kullanım özelliklerini; bilim, sanat ve kültür dili düzeyinde öğretmek ve öğrencilerin dili doğru ve güzel kullanabilme yeteneğini geliştirmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kompozisyonun hayattaki yeri ve önemi, kompozisyon çeşitleri
2Kompozisyon yazmada başarının yolları
3Kompozisyon yazmanın metodu
4Kompozisyonda plan yapma
5Kompozisyonda anlatım, kağıt ve yazı düzeni
6Anlatım biçimleri
7Yazılı kompozisyon türleri
8Ara sınav
9 İmla, noktalama
10Anlatım bozuklukları
11Özel ve resmi mektuplar
12Rapor, tutanak, karar
13Biyografi ve otobiyografi
14Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof.Dr.Şerif Aktaş- Prof.Dr. Osman Gündüz,Yazılı ve Sözlü Anlatım-Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yay., Ank.2011. Sabahat Emir, Örnekleriyle Kompozisyon Yazma Sanatı, Emir Yay., İst. 1973. Doç.Dr.Yavuz Bayram, Kuramdan Uygulamaya Yazma Yöntemleri(Sözlü ve Yazılı Anlatım Etkinlikleri), Kriter Yay., İstanbul 2009.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Ev Ödevi5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)67
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ145554 3 54 5
ÖÇ254445 4 43 4
ÖÇ335435 5 45 4
ÖÇ444344 5 44 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr