Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300501103TÜRK HALK EDEBİYATINA GİRİŞZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Halk edebiyatı ve halk bilimi kavramları ve Türk halk edebiyatı içinde yer alan anlatıma bağlı türler, halk edebiyatı derleme yöntem ve teknikleri ile inceleme yöntem ve tekniklerini öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ABALI
Öğrenme Çıktıları
1Halk, halk edebiyatı, halk bilimi ile ilgili kavramları tanımlar.
2Halk edebiyatındaki türleri tanır.
3Türkiye ve Avrupa’daki halk edebiyatı çalışmalarını bilir.
4Halk edebiyatının kaynaklarını ve diğer bilim ve sanatlarla olan ilişkisini kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halk edebiyatının kaynakları, halk biliminin tarihi gelişimi, mit, mitoloji kavramlarının açıklanması ve Türk mitolojisi ile ilgili bilgi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dönem programı; içerik tanıtımı; doküman önerileri
2Halk, halk edebiyatı, halk bilimi, folklor kavramları ve edebiyat ile ilişkisi
3Halk edebiyatı-folklor ilişkisi; halkbiliminin diğer bilim ve sanat dallarıyla ilişkisi
4Halk edebiyatı türleri, tasnif ve örneklerinin genel olarak tanıtılması
5Halk edebiyatı türleri, tasnif ve örneklerinin genel olarak tanıtılması
6Avrupa’da ve dünyada halk edebiyatı çalışmalarının genel seyrinin incelenmesi
7Türkiye’de halk edebiyatı çalışmalarının tarihi gelişiminin incelenmesi
8Ara Sınav
9Türk halk edebiyatının kaynaklarının incelenmesi
10Halk edebiyatında derleme yöntem ve teknikleri hakkında kısa bilgiler
11Halk edebiyatı inceleme yöntem ve teknikleri hakkında kısa bilgiler
12Din, inanç kavramları ile Şamanizm, Göktanrı ve diğer eski Türk din ve inanışlarına sistemlerine genel bir bakış
13Mit, mitoloji kavramları ile Türk mitolojisine genel bir bakış
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M. Öcal Oğuz vd., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2013 Şükrü Elçin, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 2013 Pertev Naili BORATAV, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yay., İstanbul,1982 Sedat Veyis ÖRNEK, Türk Halk Bilimi, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2000 Tahir ALANGU, Türkiye Folkloru El kitabı, Adam Yay., İstanbul, 1983
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ev Ödevi140
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Ev Ödevi3721
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1454454344344
ÖÇ2553544434553
ÖÇ3445535555355
ÖÇ4434545454455
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr